ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งานล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์ งานคาร์สปาครบวงจร งานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างหัวฉีดรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลรักษาเครื่องล้างหัวฉีด - ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัด เคลือบสี ซักเบาะ-พรม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างแอร์รถยนต์ และดูแลตู้ล้างแอร์ - ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงาน 400 บาท/วัน ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ขัดเคลือบสีรถยนต์ ล้างรถ ดูดฝุ่น - ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ซักเบาะพรม - ทำเอกสารประกอบการล้าง รวบรวมส่งให้หัวหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงาน 400 บาท/วัน ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 12 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ล้างรถ ขัด เคลือบสี ซักเบาะพรม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
รับผิดชอบงานล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสีรถยนต์ ในศูนย์บริการ รับผิดชอบงานร่วมกัน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ซ่อมรถยนต์ เช็คระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ และ/หรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งานล้างรถ ดูดฝุ่นแว็กล้อ ขัด-เคลือบสีรถยนต์ งานคาร์สปารถยนต์ครบวงจร ทำเอกสารงานฝึกอบรม สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-ล้างหัวฉีดรถยนต์ และ บำรุงรักษาเครืองล้างหัวฉีด -จัดทำเอกสารรายงานการล้างหัวฉีด -ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 400 บาท / วัน
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จัดทำข้อมูล ประสานงานกับพนักงานฝ่ายขาย สรุปยอดขายประจำเดือน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงบริษัท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
การขาย การตลาด ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการรถยนต์ ดูแล และ กระตุ้นยอดขายส่วนที่รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานกับพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงบริษัท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ทำเอกสารด้านบัญชี ,การเงินเงินต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลงบประมาณ - ดูแลภาษี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงบริษัท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น แว็กล้อ ล้างห้องเครื่อง ขัดเคลือบสีรถยนต์ ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
รับรถลูกค้า นำเสนอผลิตภัณท์ต่างๆ จัดทำข้อมูลการรับรถ ประสานงานกับหัวหน้างาน และ พนักงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.