ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-รู้วิธีการก่อสร้าง และเขียนแผนงานรายเดือนและรายสัปดาห์ -วางแผนและควบคุมงานโครงสร้าง -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน ให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-มีความรู้เกี่ยวกับงานเหล็ก งานเมทัสชีล -ควบคุมงานให้เป็นไปตามขั้นตอน เทคนิค วิธีการ และเป็นไปตามแผนงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสื้นตามกำหนดเวลา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
1.วางแผน HRD เชิงกลยุทธ์ พัฒนาและดำเนินการที่ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 2.Learning Development ออกแบบ ดำเนินการ และประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ 3.การจัดการ การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นโดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จดการกับข้อกังวลของพนักงานระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือการปรับโครงสร้าง 4.HR Analytics ใช้เมตริกและการวิเคราะห์ HR ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และทำการตัดสิน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 45,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ฝึกอบรมพนักงาน - วางแผนการจัดฝึกอบรม - เตรียมคู่มือ เอกสารในการจัดอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม - รายงานผลการจัดอบรมต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
1. จัดทำ รวบรวม มาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน (Procedure, Work Instruction) และ กำหนดรูปแบบในการตรวจสอบ 2. ดำเนินการตรวจสอบการทำงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีการกำหนดแผนในการตรวจสอบ และการติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบ และทำการติดตามผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4. การวางแผนการตรวจติดตาม (Audit Plan) 5. การจัดทำรายการกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบ (Check List) 6. การตรวจสอบ (Field Audit) 7. การรายงานผลต่อผู้บริหาร (Audit Report) 8. การ
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - งานบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ - งานพัฒนาและฝึกอบรม - งานบริหารแรงงานสัมพันธ์ - การจัดการทั่วไป - อื่่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ ทั้งระบบ - เปิดใบกำกับภาษีขาย - วางบิลติดตามหนี้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินสดย่อย -ทำรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -สรุปยอดรายการโอนเงินประจำวัน -เคลียร์เงินทดลองจ่าย -ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี -ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.