Progress HR Co., Ltd.
Progress HR Co., Ltd.


บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


1019/15 อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2-4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


0-2270-1070-6 ต่อ 138ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินประจำปี โบนัสประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี

งาน Progress HR Co., Ltd.
1. ประสานงานและบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานสาขาของธนาคารที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลคำแนะนำในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 3. วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่และรักษามาตรฐานการบริการให้กับลูกค้าปัจจุบัน 4. ช่วยเหลืองานในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน 11.00-20.00 น.
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000( incentive + OT )
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
-ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์บริการอย่างมีประสิทธิภาพ -นำเสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้แก่ลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และทำให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น -ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - คีย์ข้อมูลลงระบบ งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,500-13,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
-ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์บริการอย่างมีประสิทธิภาพ -นำเสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้แก่ลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และทำให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น -ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
1. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา 2. แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
- บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
1.แนะนำ / เชิญชวน /ฝาก /ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง K PLUS / เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ /Smart Bill 2.ดูแล และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาของธนาคารกสิกรไทย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำในการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า 4.อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ 5.แนะนำช่องทางการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 6.ช่วยเหลืองานในสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่มีงานขาย 7.***ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจบใหม่ ที่ชอบงานบริการ หรือผู้มีประสบการณ์งานบริการ *** รับด่วน!!!! ปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแคว
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-17,500
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
1. ดึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง 2. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน Progress HR Co., Ltd.
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ติดต่อประสานงาน - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
Progress HR Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 14,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน
1 2 3 4

รับสมัครงาน > Progress HR Co., Ltd.
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.