ค้นหาจากงานประเภท
Programmer System Admin IT
1.1 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 1.2 ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน เพื่อให้ การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 ช่วยตรวจสอบ ประมวลผล นำเข้าข้อมูลและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
-ร่วมประชุม/สอบถาม Requirement ที่ User ต้องการเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรม -วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง Prototype Design และ Design documents ให้ระบบ Client/Server -ตรวจสอบ Coding และทดสอบโปรแกรม Web Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาโปรแกรม -นำเสนอ Solution แนวคิด หรือออกแบบโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -สนับสนุนโปรแกรมเมอร์ในด้านงานพัฒนา -จัดทำเอกสาร Test case คู่มือ และอื่นๆ ตามเหมาะสม
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000-50,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
1. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร 2. รับ requirement จากฝั่ง Business มาวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ 3. ทำ Business Report หรือ สร้าง Automated Data Dashboard 4. จัดทำข้อสรุปต่างๆพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร 5.ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,0000 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
- ดึงข้อมูล ทำ report โดยใช้ MSSQL Server - ดูแล Database เบื้องต้นได้ - ทำงาน เสาร์ เว้น เสาร์
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
- ดูแล Support User (Printer,Microsoft Office,Excel,Install OS,PC and Server) - วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท - ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในบริษัท - ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - สามารถใช้ Microsoft Access (ไมโครซอฟท์ แอคเซส)ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
ลักษณะงาน 1. พัฒนา Web Application MVC ,Web API, ( .net Framework , C# .net, net core , Crystal Report ,Fast Report , HTML , CSS , JavaScript VueJs Framework , Bootstrap ) 2. เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่กำหนด 3. ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร 2.ซ่อม/บำรุงรักษา Hardware & Software , เครื่องปริ้น ระบบ Network พื้นฐาน 3.Set ติดตั้งลง Windows พื้นฐานในการใช้งาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
-ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร -ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ -ติดตามระบบกล้อง CCTV และระบบ GPS ของยานพาหนะ -ทำ Graphic, Art -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เขื่องใน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
1. ออกแแบและ พัฒนาโปรแกรม บน Android Platfrom 2. พัฒนาโปรแกรม บน Secure Android Platform 3. พัฒนาโปรแกรม บน Android Platform ให้ทำงานร่วมกันกับ Server ทั้ง Cloud และหรือ On premise 4. พัฒนาโปรแกรม สำหรับงาน ธุระกรรมทางการเงิน การธนาคาร 5. ทำงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน และเกี่ยวข้องกับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 6. วันเวลาทำงาน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
- This position is working with special project management and high management team. - Meeting, Coordinating with customer and project member. - Help project manager to follow up, organize, do the documentation and arrange meeting. - Recap minute of meeting, update and follow up. - Other duties are assigned.
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 635 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 64 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.