รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
โฟร์แมน ช่างก่อสร้าง ช่างไม้
งาน บริษัท โฮมดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
-ประกอบ และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์
บริษัท โฮมดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : เหมา ตามจุดประกอบ 400-600 บาท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ดำเนินการ/จัดทำ/รวบรวม/ตรวจสอบ ข้อมูลงานสำรวจ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ 2.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ให้เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ติดต่อ/ประสานงาน/หารือ/ชี้แจง กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ติดตาม/รวบรวม/จัดทำ/สรุป/รายงาน ผลการปฏิบัติงานสำรวจ ที่ได้ดำเนินการไปประจำงวด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด
งานต่อเติมบ้าน ซ่่อมบำรุงตามหน้างาน
บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้ได้ตามแบบ
บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 20,000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/คนงาน ในการก่อสร้าง - ร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการ - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/คนงาน ในการก่อสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา/คนงาน และสั่งวัสดุหน้างาน - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และติดตามการทํางานของผู้รับเหมา/คนงาน ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นต
บริษัท เอวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
1.ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 3.ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 4.ทำเอกสารประสานเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนแลนด์เพลส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสร้าง รวมถึงประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของงานก่อสรา้ง รวมถึงประสานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : ชะอำ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เค พี คอน จำกัด
- ตรวจสอบ จัดเตรียมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ตามแผนงาน และควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา - มอบหมายและควบคุมการทำงานของทีมงานผู้รับเหมา ให้จำนวนคนงานเพียงพอกับปริมาณงาน - ตรวจสอบผลการทำงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามขั้นตอนการก่อสร้าง
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เค พี คอน จำกัด
- วางหมุดเข็มอาคาร/ วาง Off set Line ระดับงานอาคาร - ปักผังอาคาร - หาพิกัดระบบกล้อง Total station - ใช้ Auto cad ร่วมกับงานสำรวจได้
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 867 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 87 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.