ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
1. สามารถซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์ ,ซ่อมบำรุงรักษา เครืองมือ ,เครืองยนต์ หรือระบบไฮดรอลิคได้ 2. รู้วิธีบำรุงรักษา ยานพาหนะ 3. มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องจักร,เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 4.สามารถออกต่างจังหวัดได้
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ประกอบ, ออกแบบ, ซ่อมวงจร และ อุปกรณ์ LED
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ทำแบบติดตั้งอุปกรณ์ หรือ แบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานทาง แบบสินค้า แบบหน้า web site พนักงานเขียนแบบด้วย AutoCAD, กราฟฟิค, ดราฟท์แมน Draftman
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-19,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบ, 2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ 3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง 4.ดูแลการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุปประจำเดือน 5.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 -15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
- ทำบัญชีรายวัน - ทำรายรับรายจ่าย - สรุป Report ทางบัญชี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี และงานด้านบัญชี
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ออกดูหน้างานก่อสร้าง ควบคุม ชี้วัด และ ส่งงานให้เป็นไปตามแผนให้แก่ลูกค้า
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 8000-12000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
1) งานติดตั้งชิ้นงานโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีต 2) งานติดตั้งป้ายจราจร,และงานติดตั้งอุปกรณ์ให้ความปลอดภัย 3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
สำรวจ งาน ถนน,สะพาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
- ขับรถเก๋งหรือรถตู้ให้ผู้บริหารไปประชุม ไปหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจงาน - ดูแลรักษาเครื่องยนต์และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์ - หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
- ติดตั้ง,ประกอบชิ้นงาน , - ดูแลระบบไฟฟ้า - ประกอบ บักกรี ชิ้นส่วน อีเลคทรอนิกส์ - ปฎิบัติงานอื่น ที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ออกแบบระบบโปรแกรมควบคุมระบบการจราจร ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ควบคุมงานพัฒนาระบบ Software หรือติดตั้ง พัฒนาเรียนรู้งานและอุปกรณ์ใหม่ๆ
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
1).ติดต่อประสานงาน-กับหน่วยงาราชการ 2).ติดตามงานทั้งก่อนและหลังการขาย 3).จัดทำและวางเป้าหมายในแต่ละเดือน 4).จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000++
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
- จัดการงานด้านธุรการทั่วไป - รวมรวมจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร - ดูแลจัดการด้านเอกสารต่างๆ ทั้งเข้าและเอกสารออก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-13000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ขายสินค้าประเภทระบบจราจร, อุปกรณ์บนถนน, แนะนำการใช้งาน และ พัฒนาระบบความปลอดภัยบนถนน ให้กับลูกค้า หรือหน่วยงานราชการ
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
ทำการตลาดทาง Facebook, Instragram , Website สำหรับคลินิกความงาม และเพิ่มยอดขายให้กับทางคลินิกได้
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
- เขียนโปรแกรม ติดต่อกับระบบ Hardware และ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น RFID , ควบคุมป้ายไฟ LED, Microwave Radar, ระบบ Cloud และ IoT Machine Learning ,AI - จัดหาอุปกรณ์ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบใช้งาน ทดลองอุปกรณ์ แล้วทำคู่มือการใช้งาน
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
1. ทดลองวัสดุ 2. ควบคุมคุณภาพในการผลิต 3. ติดตอผู้ค้าวัสดุ 4. ปรับปรุงสูตร
บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,0000
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.