ประกาศรับสมัครงาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ช่วยนายติดต่อประสานงานเรื่องทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามนายไปในที่ต่างๆ หรือ ต่างจังหวัดได้ -ช่วยงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปของนายตามที่ได้รับมอบหมาย -ช่วยดูแลไปเป็นเพื่อนลูกนาย -ช่วยตอบ Admin ส่วนตัวของนาย -ดูของ ชื้อของให้นาย -ค้นหาข้อมูล-สืบค้นข้อมุล ต่างๆให้นาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
**ประจำครัวเบเกอรี่ ผลิตเค้ก เบเกอรี่ คุกกี้และแพคขนมเพื่อเตรียมจัดส่งให้สาขาและตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง ** ปาดและตกแต่ง ขึ้นรูปเค็กได้ **ทำงานเวลา 08.00-17.00น 6 วัน/สัปดาห์
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ติดต่อประสานงาน 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ website ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับ เมนูอาหาร แพคเกจจิ้งขนมเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ และสื่ออื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท 3.ถ่ายภาพ/คลิป/ ตัดต่อ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 4. ใช้ AI ได้ 5.คิดคอนเท้นท์ เขียน Caption
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-มีพื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์ด้าน content creative ทั้ง photo content และ vdo content สามารถคิดและผลิตคอนเทนต์ได้ -มีพื้นฐานในการลงสื่อในช่องทาง FB / TT / IG / Line OA หรืออื่น ๆ -มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นการทำงานสูง -สามารถประสานงานระหว่างองค์กรและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี -สามารถประสานงานและดูแลงานด้านการส่งข่าวประชาสัมพันธ์เช่น influencer / blogger หรืออื่น ๆ -ชอบหาสิ่งใหม่ ๆ ตามกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ -สรุปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้ -ใช้โปร
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาและปรับปรุงการผลิต 2.เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ควบคุมต้นทุน 3.วางแผนและพัฒนา .ทดสอบผลิตภัณฑ์ Test อาหาร (COOKING ) 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
รับออเดอร์และประสานงานอื่นๆ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จัดเซ็ทเมนู Order เครื่องดื่มและเมนูขนมหวาน -น้ำผลไม้ , ค็อกเทล , ชา-กาแฟ , ไวน์ -เค้ก เบเกอรี่ -ดูแลความสะอาดเคาน์เตอร์และจัดเก็บวัตถุดิบ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,950 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร -ดูแลสรุปปิดยอดในแต่ละรอบและงานเอกสารต่างๆ -คอยตอนรับและดูแลบริการลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,500++(รายได้รวม 16,000-17,000)
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารและลูกๆของผู้บริหาร (บ้านนายอยู่ทองหล่อ ซอย 4 ) 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร 3.สามารถไปต่างจังหวัดหลายวันได้
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + OT รวมรายได้ 20,000 ++
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1. เป็นผู้กำกับและบริหารงานปฏิบัติการสาขาร้านอาหาร Audrey Cafe ทั้ง 7 สาขา ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 4.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า 5.อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 6.บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาตามนโยบายบริษัท 7.ประเมินผลการทำงานพนักงาน 8.บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000)
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-เป็นผู้ช่วยกุ๊กในครัว -จัดเตรียมวัตถุดิบให้กุ๊กปรุงอาหารทั้งไทย - ยุโรป รวมถึงการเป็นผู้ช่วยสำหรับหยิบ-จับอุปกรณ์ให้กุ๊ก เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการประกอบอาหารให้ลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 10,950 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า 4.อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 5.กำกับ พนักงานบริการภายในร้านสาขาตามนโยบายบริษัท 6.ประเมินผลการทำงานพนักงาน 7.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
แพ็คกิ้งสินค้า จัดเตรียมวัตถดิบ ผลิตสินค้า ตามออเดอร์
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 บาท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ดราฟท์แบบที่กำหนดได้ -แก้ไขแบบตามที่กำหนดและงานด้านศิลป์ตามที่ได้รับมองหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
ทำอาหารตามมาตรฐาน ควบคุม คุณภาพอาหาร ควบคุม กำลังคนในครัว
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
- จัดทำเงินเดือน และ Service Charge ของพนักงาน ทั้งระบบ เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน บันทีกใบลา คำนวณและตรวนสอบค่าจ้างราย เดือน - ตรวจสอบสถิติ และ สรุป Time Attandance การมาทำงานของพนักงาน - รวบรวม ตรวจสอบ สรุปบันทึกเวลาทำงาน พร้อมทั้งทำการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม / ประสานงานกองทุนเงินทดแทน กท.44 / กท.16 - นำเข้าประวัติพนักงานใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือสามารถยื่นแบบออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆได้ เช่น คร.11 / กท.20 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ดูแลความสะอาดบ้านและคอนโด (อยู่ใกล้กัน) -ดูแลติดตามผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้) -ดูแลน้อง ไปรับ-ไปส่ง ที่โรงเรียนได้ ( น้องเป็นเด็กโตอายุ 11 กับ 13 )
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-Autocad -.Sketchup -MicrosoftOffice -ควบคุมงานด้านงานก่อสร้างและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ -อ่านแบบ-เขียนแบบได้ -ประสานงานได้ อื่นๆ ได้ -ดราฟท์แบบที่กำหนดได้ -แก้ไขแบบตามที่กำหนดและงานด้านศิลป์ตามที่ได้รับมองหมาย -ประจำอยุ่ที่สำนักงานใหญ่อ่อนนุช 40 และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
- ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทตามการได้รับมอบหมาย - ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย - ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำรอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.