รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการขาย-การตลาด
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าภายในบริษัทฯ ในส่วนของทีมพัฒนาสินค้า • ออกแบบสินค้า รูปภาพ และผลิตภัณฑ์ ด้วย Photoshop และ illustrator ได้ดี • ทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค ไอจี เว็บไซต์ ฯลฯ ทั้งหมด • กำหนดเป้าหมายลูกค้า ประสานงาน คุยกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี • ทำสื่อการตลาดออนไลน์ได้ ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ได้ • นำเสนองาน ประชุมงานที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับองค์กร และบุคคลภายนอก ได้ดี
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 + อื่นๆ
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ทำงานในส่วนของการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาพร้อมทำเอกสารการขายต่างๆ หน้าที่และรายละเอียดของงาน เบื้องต้น ● ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบสั่งผลิต ฯลฯ ● วางแผนการขาย ติดตามลูกค้า ประสานงานขายสินค้า ปิดการขาย ● ทำยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ ● ผลักดันยอดขายและส่งเสริมการขายต่างๆ โดยการทำการตลาดสนับสนุนเพิ่มเติม ● งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-22,000 +ค่าคอมฯจากการขาย
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ทำงานในส่วนของการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ข้อมูลและประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาพร้อมทำเอกสารการขายต่างๆ หน้าที่และรายละเอียดของงาน เบื้องต้น ● ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบสั่งผลิต ฯลฯ ● วางแผนการขาย ติดตามลูกค้า ประสานงานขายสินค้า ปิดการขาย ● ทำยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ ● ผลักดันยอดขายและส่งเสริมการขายต่างๆ โดยการทำการตลาดสนับสนุนเพิ่มเติม ● งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-22,000 +ค่าคอมฯจากการขาย
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ต้อนรับลูกค้า / รับรถลูกค้า - ให้ข้อมูลลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ - ประสานงานระหว่างช่างกับลูกค้า - ขับรถลูกค้าเข้า-ออกลานซ่อม - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 +ค่าคอม
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ทำ content สำหรับงานขายสินค้าของบริษัท เช่น ถ่ายภาพ ตัดต่อรูป - โพสขายในเวปขายของออนไลน์ Shopee Lazada Facebook Line - โพสตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามมาทางช่องทางต่างๆ - วิเคราะห์เรื่องราคา การทำโปรโมชั่นต่างๆเพื่อส่งเสริมยอดออนไลน์ - เปิดบิลขาย แพ็คสินค้า(มีเจ้าหน้าที่คลังช่วยแพ็ค) - มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ ตัดต่อภาพ และ วีดีโอ ใส่ลูกเล่นต่างๆให้ดูน่าสนใจมากขึ้น - อัพเดทข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000+ค่าคอมมิชชั่นขาย
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
งายขายสินค้าอุปโภค/บริโภค ให้ร้านค้า เสนอขายสินค้าอุปโภคบริโภค แบรนด์ "ปลาหมึกเต่าทอง" ไปได้ทุกภาค ใช้รถบริษัท
บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- จัดทำ Survey Report สำหรับผู้บริหารเพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า - บริหารระบบข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) สำหรับใช้ในการส่ง e-mail สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า - จัดส่ง e-mail สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าตามแผนที่ได้ตกลงไไว้กับผู้บริหาร (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี) - คิด Campaign และ Content เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ Fan Club เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ , กิจกรรมพิเศษ เป็นต้น - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการจัดทำ Campaign ต่างๆที่ได้รับอนุมัติ - จัดเก็บข้อมูลลูกค
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น Event,PR การจัดโปรโมชั่นต่างๆ - ดูแลและจัดตารางงานทีมมาสคอต - การออกแบบสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่างๆ - วางแผนการประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
• รับโทรศัพท์ลูกค้า สำหรับการให้ข้อมูลสินค้าและบริการและรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นแก่ลูกค้า • รับเรื่องร้องเรียน/ปัญหาของลูกค้า ที่ติดต่อผ่านช่องทาง โทรศัพท์ และ e-mail • งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา • งาน admin. / งานด้านเอกสาร (Support ส่วนงาน Event & Partner, Promotion, Sponsor) • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน Cyberland Pacific Co., Ltd.
ตรวจนับสินค้าหน่าร้าน เสนอเติมสินค้า แนะนำสินค้าใหม่
Cyberland Pacific Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1403 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 141 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.