รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
งาน บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
วิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับทีมขาย
บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000-35000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.เอ. เดอร์มาเทค จำกัด
1. ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. วางกลยุทธ์ จัดทำแผนงานตามนโยบายการเจริญเติบโตของบริษัท 3. นำเสนอการพัฒนาช่องทางขาย ระบบงาน วิธีการขายที่ทำให้บริษัทเจริญเติบโต 4. กำกับงาน ทำงาน บริหารงาน ตามที่กำหนด 5. พบลูกค้าหลัก ดูแลพนักงานขาย พบลูกค้าหลัก 6. งานอื่น ๆ ตามมอบหมาย
บริษัท แอล.เอ. เดอร์มาเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
- ควบคุมดูแลภาพรวมของร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 คน (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 18,000-20,000/เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
- ดูแลภาพรวมของร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 คน (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 18,000-20,000/เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
- ควบคุมดูแลภาพรวมของร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 คน (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 18,000-20,000/เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- วางแผนการตลาดด้านดิจิทัลทั้งหมด - บริหารจัดการทีม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- จัดแคมเปญต่างๆ และสรุปผล - เสนอแนะทีมพัฒนา Product โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management - พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ - ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย - วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก - เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม - บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ - พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 50,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
เ1.ดูแลบริหารทีมขาย ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดขายของทีมตามเป้าหมาย 3.ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 4.กำหนดกลยุทธ์งานขายตามพื้นที่ 5.ศึกษาข้อมูลผลิตภัญฑ์ Brand อื่นๆ 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนตามตกลง+เบี้ยเลี้ยงวันละ50บาท+ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ   เขต : เมืองอำนาจเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
1.บริหารทีมขายในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า 4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ 6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7.บริหาร Stock สินค้า 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เมืองเพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าเบี้ยเลี้ยง+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1133 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 114 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.