ประกาศรับสมัครงาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- นำเสนอขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA-LANKO - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย - ทำงาน 6 ว
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1. เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ให้กับลูกค้า 2. ดูแลความเรียบร้อย ต่างๆในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ดูแลลูกค้า ให้ได้รับการบริการตามต้องการ 4.ทำรายงานยอดขาย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 / เดือน
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องซักผ้า ตู้เย็น แบรนด์ Toshiba - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้า - ดูแลความเรียบร้อยและจัดเรียงสินค้า - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(ไม่หยุด ส-อ) ต่อสัปดาห์
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 / เดือน
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ แบรนด์ Lenovo+Motorola • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า • ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำง
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท/ เดือน
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 14,600
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
•จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งตัวสินค้าและเทคนิคการขาย •วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม •ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงานขาย •นำเนื้อหามาสร้างสรรค์ในรูปแบบส
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
หน้าที่และความรับผิดชอบ -ดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อโทรศัพท์มือถือซังซุง -บริการเซทอัพติดตั้งเครื่องใหม่, โอนย้ายข้อมูลให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการใช้งานโทรศัพท
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15,000-20,000++
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด หนองบัวลำภู   เขต : เมืองหนองบัวลำภู
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- ดูแลพนักงาน PC ในเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลยอดขาย และผลัดดันให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ดูแล Time Attendance ของพนักงานที่ดูแล - ทำรายงานส่งหัวหน้างาน - ประเมิณการทำงานของ PC แต่ละเดือน
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 30000-40000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- สรรหาพนักงานตามที่ได้มอบหมาย - ประสานงานกับลูกค้าในการส่งพนักงานเข้าทำงาน - ใช้ Microsoft Office พื้นฐานได้ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ - หยุดเสาร์,อาทิตย์
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- Traning PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ - Visit shop เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและร้านค้า - Weekly traing 3ครั้ง / เดือน - ทดสอบความรู้เดือนละ 1 ครั้ง - Monthly training เดือนละ 1 ครั้ง - ดูยอด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- Traning PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในแต่ละเขตที่รับผิดชอบ - Visit shop เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานและร้านค้า - Weekly traing 3ครั้ง / เดือน - ทดสอบความรู้เดือนละ 1 ครั้ง - Monthly training เดือนละ 1 ครั้ง - ดูยอด
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ แบรนด์ Lenovo+Motorola • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า • ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำง
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,000-20,000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
ลักษณะการทำงาน - เเนะนำสินค้าประเภทโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แบรนด์ Lenovo, Moto - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด - ดูเเลสต๊อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดไม่ตรงก
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10000
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 100 งาน
1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.