PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.


P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้มีบริการใหม่ คือ MASS RECRUITMENT ภายใต้ชื่อ PRTR MASS RECRUIT ขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรอีกต่อไป


2034/82 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


02-7234440


02-7234004


งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
ลักษณะงาน - นำเสนอขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA-LANKO-DEVCO - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- นำเสนอขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบรน SIKA - LANKO - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย - ทำงา
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15,000-20,000++
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สกลนคร   เขต : เมืองสกลนคร
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
ลักษณะงาน - นำเสนอขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แบรน SIKA-LANKO-DEVCO - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- นำเสนอขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบรน SIKA - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- เพิ่มและผลักดันยอดขาย กระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า - Visit shop ที่ไม่มี PC ของ Samsung ยืนและนำเสนอสินค้าเพื่อเปิดโอกาสขยายร้าน - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า (ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน) - ขย
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23,000-50,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
•จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งตัวสินค้าและเทคนิคการขาย •วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม •ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงานขาย •นำเนื้อหามาสร้างสรรค์ในรูปแบบส
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขาย ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย พร้อมกระตุ้นยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
- บริหารยอดขายในเขตพื้นที่ขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแล PC ขายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลและกระตุ้นยอดขายของสินค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดทำโปรโ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 35,000-40,000++
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
1. จัดการงานที่ได้รับมอบหมายและเป้าหมายภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 2. ตรวจสอบกิจกรรมการค้าของผู้สนับสนุนและให้การฝึกอบรมด้านการค้าในกรณีที่จำเป็น 3. อัปเดตโปรโมชั่นการแ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000+++
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 95 งาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.