ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. ส่งมอบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ขับรถออกงานติดตั้ง ตามไซด์งาน และช่วยในส่วนงานติดตั้ง 3. เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลความสะอาดรถที่นำออกบริการลูกค้า ให้สะอ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 -15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์(มีค่าเทียว+OT)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.รวบรวมเอกสารเพื่อปรับปรุงราคาสินค้า 2.ดูแลบัญชี Stock อะไหล่และสินค้า /บันทึกรายการประจำวันสินค้า/ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/เปรียบเทียบรายงานคลังสินค้า
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า และออกพบลูกค้า 2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานขาย /ให้คำปรึกษากับลูกค้า 3.ออกบูท งานแสดงสินค้า และจัดสัมมนา 4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี 5.ขั
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ประเภทเครื่องชั่ง 2.ออกพบลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายสินค้า 3.วางแผนการเข้าพบลูกค้า/จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา 4.
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่ง/ซ่อมเครื่องที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมทุกประเภท ให้ได้ตามกำหนด 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ 3.ออกให้บริการตรวจเช็คเครื่อง/ซ่อมเครื่องชั่ง น
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับเรื่องแจ้งซ่อม/รับเครื่องซ่อม/ส่งเครื่อง 2.จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า และติดตามใบเสนอราคาตามกำหนด 3.ปิดใบสั่งขาย และทำเอกสารแจกให้ฝ่ายงานที่เกี
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย 2.ดูแลงานฝ่ายผลิต/วางแผนงาน/ดูแลการซ่อมทั้งหมด 3.ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และประสานงา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.สอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื่้นสัมพัทธ์ 2.จัดการด้านการรายงานผลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ดุแลและรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน IS
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine OZone -สร้างฐานลูกค้าใหม่ และออกพบปะลูกค้า -นำเสนอขายสินค้า และออกบูทแส
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.เขียนเว็บไซต์/ดูแล เว็บไซด์ ของบริษัทฯ ให้Update อยู่ตลอดเวลา 2.ตรวจเช็คการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขา 3.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที และจัดทำทะเบียนประวัติ 4.แก้ไขปัญหาเคร
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. รับข้อมูลจากลูกค้า ประเมินเพื่อเสนอราคา 2. เขียนโปรแกรม VB.net ,ภาษา C 3. ติดตั้งโปรแกรม สอนใช้งาน 4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 5. งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องชั่งของบริษัท 2. ออกพบลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเพื่อขยายฐานลูกค้า่ 3.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4. รับเงินมัดจำ เก็บเช็คและวางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000- 15000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.จัดทำยอดเคลื่อนไหวของสินค้าในสต๊อก 2.จัดทำรายงานดและตรวจเช็คสินค้าเคลื่อนไหวทุก 15 วัน 3.ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่นำเข้าก่อนให้เจ้าพนักงานตรวจเพื่อออกใบรับรอง 4.จัดเก
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC Omronได้ 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า / มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3. มีความรู้เรื่องตู้ Control ไฟฟ้า 3. ดูแลและซ่อมบำรุง พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่าง
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. ตรวจเช็คเครื่องซ่อมที่ส่งเข้ามาซ่อมจากลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ 3. ออกไปให้บริการการตรวจซ่อมเครื่อง ณ สถานที่ลูกค้าได้ 4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.ตรวจเช็คเครื่องชั่งและซ่อมเครื่องชั่งที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อม 2.ออกไปติดตั้ง/ตรวจเช็คเครื่องชั่ง/ซ่อมเครื่องชั่ง นอกสถานที่ 3.ออกไปติดต้้งเครื่องใหม่และสอนการใช้งานเบื้องต้น
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-17,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ/แนะนำวิธีการใช้งานสินค้าเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และปิดการขายให้ได้มากที่สุด -วางแผนการทำงานก่อนเข้าพบลูกค้า -ศึกษาและหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯใ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1. งานเชื่อมประกอบ เครื่องชั่ง 2. เชื่อมงานสแตนเลส / งานไฟฟ้า / อาร์กอน /Co2 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขั้นต่ำ 450 - 600 บาท/วัน
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.