ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Fitness first
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย - ทำงานเป็นทีม
Fitness first
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 +ค่าความสามารถ 3,000(ได้หลังจากผ่านการประเมิน)
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
☎️ สนใจติดต่อคุณพลอย ฝ่ายสรรหาบุคลากร เบอร์โทร 062-195-3676 หรือแอดไลน์ nattarika.pr หรือ 0621953676
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10620 - 20000 ++
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท มายจักรยาน จำกัด
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ - สร้างยอดขาย - ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง - ประกอบสินค้าเพื่อขาย - เช็คสินค้าให้พร้อมขาย
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000 up
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการขายโดยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 2.เสริมสร้างผลิตภัณฑ์กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ 3.สำรวจความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น 4.ทำให้บริษัทฯได้รับการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 5.สร้างส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมอาหาร 6.สร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 7.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในการจัดทำแผนธุรกิจและจัดทำงบประมาณจำปี
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบัญชีลูกหนี้ ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ในส่วนงาน และ แก้ไขระบบงาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายการตลาด เป็นต้น 3.ประชุมรอบการขาย ประมาณการเก็บเงินลูกค้า ประมาณการภาษีขาย อนุมัติใบเพิ่มหนี้ ลดหนี้ 4.นำเสนออนุมัติวงเงิน ORDER อนุมัติการออกบิลใหม่ REPRINT 5.ตรวจเช็คการขออนุมัติโอน คืนสินค้าหน่วยรถและเครดิต 6.ตรวจเช็ครายการขาย ตรวจเช็คบิล ควบคุมและตรวจงานการเก็บเช็ควางบิลพนักงานเก็บเงิน 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายใ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. รับมอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพจากผู้บังคับบัญชา และถ่ายทอด, กำหนดการดำเนินการในการควบคุมคุณภาพ การจัดทำระบบคุณภาพ และควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ 2. กำหนดแนวทางการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป 3. ทบทวน ตรวจสอบการดำเนินการตามระบบคุณภาพ สาเหตุและการกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อลดข้อบกพร่องในองค์กร และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า 5. ประสานงานกับ FOOD SAFETY TEAM ในการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ กำหนดมาตรการควบคุม คัดเลือกเกณฑ์สุขลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสม กำ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.จัดทำเอกสาร PROFORMA INVOICE เพื่อส่งให้ลูกค้าต่างประเทศ และ ออก JOB ORDER ให้ฝ่ายโรงงาน 2.ประสานงานกับสายเรือเพื่อติดต่อโหลดสินค้าและจัดทำเอกสารส่งออกเช่น INVOICE, PACKING, BL ฯลฯให้ลูกค้าต่างประเทศ 3.จัดทำใบขนสินค้าขาออก โดยผ่านระบบกรมศุลกากร ( EDI ) และ ติดต่อลานโหลดเพื่อทำการ โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 4.จัดทำเอกสาร CO, CF โดยผ่านระบบหอการค้าไทย 5.ส่งเอกสารและตัวอย่างให้ลูกค้าต่างประเทศ, ออกรหัสสินค้า BARCODE กรณีมีสินค้าใหม่ๆ 6.สรุปยอดขายสินค้าส่งออกแต่ละเดือน 7.งานอื่นๆ ที่ได้
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์ผลิตอาหาร ขนมขบเคี้ยว 2.ควบคุมดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิตวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.ดูแลความพร้อมของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 4.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-รับวางบิลจาก Supplier ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการรับวางบิลส่งฝ่ายบัญชี -เบิกจ่ายเงินสดย่อย และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงิน ,บันทึกรายการในระบบ Oracle -จ่ายเช็คค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับ Supplier และหน่วยงานในองค์กร, ตัดจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ด้าน AP -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ดำเนินการสรรหา รับสมัครพนักงานผลิตรายวันคนไทย และต่างชาติ 2.จัดการงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการสรรหา โซเชียล และสถานที่ต่างๆ 3.จัดการกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหาว่าจ้าง 5.ทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาท้องถิ่นของแรงงานต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายตามความสามารถ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2255 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 226 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.