ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1. ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง ทำสัญญาจ้างงาน 2. จัดทำค่าจ้างเงินเดือน นำส่งรายงานหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือน 3. ดูแลสวัสดิการพนักงาน 4.ควบคุมดูแลฝึกอบรม ยื่นฝึกอบรม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป หรือ ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- งานซ่อมบำรุงรถยนต์ รถใช้งาน - ซ่อมเครนยก+เครนคานได้ - ซ่อมรถโฟคลิฟท์ไฟฟฟ้าได้ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - อื่น ๆ เช่นงานบำรุงสถานที่ต่างๆ
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาทขึ้นไป/(พิจารณาตามประสบการณ์)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- ทำREPORTเกี่ยวกับงานจัดซื้อ - เจรจาตามสินค้า - เช็คสต็อกหมุนเวียน - งานประสานภายในต่างๆ - คีย์ข้อมูลเอกสารงานขาย/การสั่งซื้อ ต่างๆ ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารต่าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด -ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า สินค้ากลุ่ม เซรามิค ,สุขภัณฑ์ ,ประตูหน้างต่าง ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้องครัว , อุกรณ์ประปาสวนเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า -อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริการลูกค้า -ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ -ปิดการขายสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 10 อัตรา ด่วนมาก!!   อัตราค่าจ้าง : 10200 ฿ ขึ้นไป + INCENTIVE
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
ลักษณะงานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - จัดทำแผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด - มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใ
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงกับบริษัท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2. งานหาลูกค้าโดยการวางแผน-นัดหมายเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและการบริการของบริษัทฯ 3. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเสนอขายสินค้าหรือบริการ 4. งานบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000บาทขึ้นไป/(พิจารณาตามประสบการณ์)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานในด้านงานขายโครงการ - มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากร - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำแผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูง
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1 รับผิดชอบการจัดหา Supplier รายใหม่ เจรจาต่อรองและควบคุมดูแล Supplier เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม ตามที่บริษัทกำหนด 2 รับผิดชอบสรรหาสินค้าใหม่ บริหารจัดการสินค้า ปรับเปลี่ยนสินค้าตามรอบที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3 กำหนดวิธีการขายสินค้า วางแผนการขาย และติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 วางแผนการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตามกิจกรรมของบริษัท และประสานงานกับ Supplier เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 5 ควบคุมดูแลการจัดการสต๊อคให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย 6 วางแผนแล
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก !   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
1.วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ บริหารงานด้านการตลาด และบริหารงบประมาณการตลาดต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมทางการลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย 3.สำรวจ และ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า และ บริหารความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า 5.วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!    อัตราค่าจ้าง : 40,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-ให้บริการลูกค้าประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชำระค่าบริการ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ -ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามเวลาห้าง)
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 126 งาน.
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 13 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.