หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการผลิตของโรงงาน 2. วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทัน
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. วางแผนอัตรากำลัง สำรวจความต้องการอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร จัดทำแผนอัตรากำลังนำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมการให้อาหารโคนม ให้เป็นไปตามหลักสัตวบาล 3. ควบคุมการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และก
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- ดูแลลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ - วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย - บริหารงานขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
1. รับผิดชอบพื้นที่ อ.รัตภูมิ และ อ.ควนเนียง 2. ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อหาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมออลซีซันในชุมชน 3. สอน อบรม เทคนิคการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมออลซีซันให้กับตัวแทนชุมชน 4.
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ทำการซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ดูแลและทำการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 3.ปรับปรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต 4.ดูแลระบบน้ำที่ใช้ภายในโรงงาน 5.ดูแลระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน 6.ดู
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ 2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังผลิต 4. ตรวจสอบเชื้อ วิเคราะห์ผลเชื้อทางจุลชีววิทยา 5. รายงานและสรุปผล 6. จัดทำเอกสารรองรับการต
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.จัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมตามออเดอร์ใบสั่งงาน 2.จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร FIFO วันผลิต 3.บันทึกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 4.ส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 350-450/วัน
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. จัดทำคู่มือคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ 2. การควบคุมคุณภาพการผลิต คอยประสานงานกับฝ่ายผลิตถึงแผนการทำงาน 3. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ โด
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ 2.ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตราฐานตามกำหนด 3.บันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันตามระบบงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ควบคุมคุณุภาพการรับน้ำนมดิบ 2.บันทึกการรับน้ำนมดิบลงในระบบ Express 3.วางแผนจัดสรรน้ำนมดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.