- กำกับดูแลการการเงินบริษัท ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ แพ่งและพาณิชย์ (กรมสรรพากร) และทำรายงานตามมาตรฐานบัญชี (GAAP) - จัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อให้ผู้บริหารทราบภาพรวม สถานะทางการ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
บริหาร จัดการ และพัฒนา ตลาดนัด ในด้านต่างๆ เพื่อให้ เกิดการขาย-การซื้อ (ผู้ขาย-ลูกค้า) ได้รับประโยชน์สูงสุด จากพื้นที่ ที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
สร้าง Brand ตลาดนัดให้แข็งแรง และดึงดูด ผู้ขาย-ผู้ซื้อ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
1.วางกลยุทธ์ทางการตลาด และ ทำการตลาด 2.ผลิตสื่อตามช่องทางต่าง ๆ 3.ทำช่องทางรวบรวมและการเก็บ ข้อมูลลูกค้า 4.การปลี่ยนสถานะลูกค้า (conversion) โดย การกระตุ้น การติดตาม 5.ทำรายงาน การเมินและว
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ขอบข่ายงาน 1. เจ้าหนี้ 2. ลูกหนี้ 3. การรับเงิน 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
-วางแผนด้านทรัพยากรบุคคล -ดูแลแรงงานสัมพันธ์ -บริหารจัดการศักยภาพของบุคลากร -สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน -การศึกษาเพิ่มเติมและการฝึกอบรม
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
- บริหาร - วางแผนกลยุทธ์ - จัดการกิจกรรม - สนับสนุน ให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล - การประเมิน วัดผล
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
เปิดใบ Invoice รับชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จ่าย ภพ.30 ภงด. 1 3 53 ดูแลเงินสดย่อย บันทึกสมุดรายวัน รับ-จ่าย ทั้งหมดนี้ ใช้โปรแกรมบัญชี Express* กรุณาติดต่อ โดยตรง K.ฟา 080-8353166 (สัมภาษณ์ รู้ผลทันที)
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : มากกว่า 15,000 บาท ++
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ปรุงอาหารตาม order (มีการอบรมก่อนเริ่มงาน) ขายอาหารประจำ ศูนย์อาหาร
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 325 บาท / วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ขายสินค้าของบริษัท ตามล็อกขายสินค้าที่จัดให้ โดย ให้ข้อมูลสินค้า แจ้งราคาสินค้า กับลูกค้าจนครบถ้วน
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 325 บาท / วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- เลือกคนที่ใช่ มาทำงานที่ชอบ - ประกาศรับสมัครงาน - คัดกรองผู้สมัคร คัดสรรผู้สมัครที่โดดเด่น ตัดสินใจจ้างผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด - เจรจาข้อเสนอ สรุปสัญญาการจ้างงาน
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
1.Balanced Scorecard และ Sustainable 2.Execution Plan 3.Leading Changed by Leadership 4.Share holder wealth (Maximize)
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
1. วางแผนออกรายการประกอบอาหารต่อมื้อ หรือรายวัน อาจเป็นรายการอาหารไทย หรืออาหารเทศและของหวาน 2. กำหนดรายการเครื่องประกอบอาหารซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสำหรับเค
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
-มีความรู้ด้านบัญชี (รับ-จ่าย) -จัดทำบัญชี และงานเอกสารด้านการเงินต่างๆ -คีย์ข้อมูล จัดการเอกสารด้านบัญชี -ดูแลและตรวจสอบเอกสารบัญชี เคลียร์เอกสารต่างๆ -สรุปข้อมูลเอกสารด้านบัญ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- บริหารงานระบบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนการทำงานต่างๆทางด้านงานบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ทางบัญชีและบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - จัดส่งแบบฟ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการตลาดให้ได้ยอดขายถึงเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายของโครงการ - ทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ - ร่วมวางแผน/ วิเคราะห์คู่แข่ง และดำเนินการ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- รับมอบหมายงานออกแบบ และรายละเอียดความต้องการของลูกค้าจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อลูกค้า สอบถามความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ได้แก่ ขนาดพื้นที่ รายละเอียดการตกแต่งต่าง
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
- การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ - ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน - จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
**สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้** - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรหัวหน้างานแจ้ง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสา
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.