ประกาศรับสมัครงาน กรมศิลปากร
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ปฏิบัติงานหน้าที่ในงานบริหารทั่วไปของหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น งานจัดระบบงาน งานแผนปฏิบัติราชการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และง
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
สำรวจ เขียนแบบ คัดลอกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน อื่นๆ เป็นต้น
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ร่วมสำรวจ รังวัด เขียนแบบ โบราณสถาน เพื่อการออกแบบ บูรณะโบราณสถาน ร่วมออกแบบ คำนวณแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักโบราณคดีเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี หรือแหล่งทางวัฒนธรรม ช่วยในการร่วมสำรวจ ขุดค้น แหล่งโบราณคด
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ขับรองเพลงไทยประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลงสองชั้นต่างๆ ประเทเพลงบรรเลงในวงปีพาทย์ เครื่องสาย และมโหรี อื่นๆ เป็นต้น
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบัติงานศิลปกรรม ในลักษณะงานด้านช่างมุกและช่างรัก รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า รวบรมวข้อมูล และรูปแบบงานศิลปกรรมเฉพาะด้าน เป็นต้น
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
จัดเก็บข้อมูลวันลาและบันทึกในแฟ้มประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมถึงการ จัดเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เป็นต้น
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุของหน่วยงานในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และจัดทำทะเบียนการเ
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานเบิก-จ่าย ด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำฎีกาเบิกเงิน ทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการข
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทางหนังสือ และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ อื
กรมศิลปากร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.