ประกาศรับสมัครงาน บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
1.วางแผนการขายและติดตามสถานะงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ประสานงานติดต่อกับทางจัดซื้อห้าง ในการนำเสนอ ติดตามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 3.ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรง
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. รับผิดชอบเรื่องแบบที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง 2. รวบรวมแบบทั้งหมดของแต่ละโครงการ 3. ประสานงานกับฝ่ายแบบของลูกค้าเพื่อให้มีแบบที่ผ่านการอนุมัติและใช้ในแต่ละโครงการอย่างถูกต้
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2 ตำแหน่ง (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.จัดทำใบยืนยันการซื้อขายสินค้า 2.ประสานงานกับแผนกจัดส่งในการส่งสินค้า 3.ประสานงานกับลูกค้ากรณีสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 4.จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง 5.จัดทำแบบส
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
จัดทำสรุปจ่ายค่าแรง แจ้งการเข้า - ออกประกันสังคม จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน จัดทำสวัสดิการต่างๆ และทำการเบิกจ่ายให้พนักงาน สรรหาว่าจ้างพนักงานให้ครบตามใบขอกำลังคน จัดฝึกอ
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ความรับผิดชอบ นำเสนอสินค้าบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริษัท โดยเฉพาะในหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างให้กับหน่วยงานโครงการต่างๆ หน้าที่ 1.จัดทำเอกสารเกี่ยวงานขา
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ดูแลบริหาร PC ตามสาขาต่างๆ ของบจก.ไทวัสดุ , บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ,บมจ.ดูโฮม รวมไปถึงดูแลบริหารจัดการงานขาย MODERN TRADE ทั้งระบบ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของ PC 3. บริหารจัดการ ควบคุมกำลัง
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.เสนอราคา ติดตามการขายลูกค้าในส่วนของตัวแทนจำหน่ายตามภูมิภาค 2.ติดตามยอดขายลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ 3.จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขาย 4.ดูแลพนักงานพีซี ในส่วนท
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ผลิตประตูไม้จริง ไม้ประกอบ วงกบ 2. งานช่างฝีมือ 3. ควบคุมเครื่องจักร
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.วางแผนการตลาดออนไลน์ระยะสั้น และปฎิบัติตามแผน 2.ดูแลโซเชียลมีเดีย(Facbook,Line)และเว็บไซด์ของบริษัทและแบรนด์ 3.ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ของบริษัท 4.ทำสื่อและแคมเปญทางการตลา
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 2. แนะนำ/กำกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีกับพนักงาน 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ตรวจเช็คช่องเปิดหน้างานให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง ถ้าไม่พร้อมต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขให้ทัน ระยะเวลาการติดตั้งที่กำหนดไว้ 2.ดำเนินการติดตามสินค้าเพื่อลงหน้า
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ดูแลบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ฯ ที่ค้างชำระ จนถึงกระทั่งส่งฟ้อง 2.เจรจาต่อรองกับลูกหนี้ ตั้งแต่เริ่มค้าง และโน้มน้าวลูกหนี้ให้ชำระเงินกับบริษัทฯ 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รายงานควา
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ติดต่อและติดตามสรรหาวัตถุดิบ ตามความต้องการของลูกค้าและตามคำ 2.. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ /บริการ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. สรรหาวัตถุดิบและวัสดุ อุปกรณ์ตามคำขอซื้อ 2.สรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ ให้ได้ราคา และคุณภาพตามที่ต้องการ 3. รายงานการปฏิบัติงานในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.