งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และดำเนินคดีในศาล คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร รวมทั้งดำเนินคดีชั้นบังคับคดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (เหมาะสาหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบผู้ช่วยฯ อัยการผู้ช่วย)
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ติวเตอร์สอนกฎหมาย เพื่อสอบเนติบัณฑิตไทย และจัดทำชีทกฎหมาย
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ค้นคว้าหาข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
1. ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ค่าใช้จ่าย, และยื่นภาษีรายเดือน 2. คีย์บิลซื้อหรือขาย 3. คีย์ตัดยอดหนี้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ 4. ทำใบวางบิล นัดรับเช็ค
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
1. ดูแลสุขภาพสัตว์ 2. ป้องกัน รักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม 3. พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น 4. ควบคุมและแนะนำการใช้ยาในสัตว์ 5. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : หนองบุญมาก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลพร้อมทำสรุปและนำเสนองานแก่ผู้บริหาร นำเสนอไอเดียต่อยอดไอเดียจากงานที่ได้รับมอบหมายได้ โดยมีความเชื่อมโยงกับงานที่ได้รับ
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
- ดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าต่าง - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลการซ่อม / บำรุงรักษา - สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : หนองบุญมาก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ซ่อม/ติดตั้ง และดูแลเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องทำความเย็น มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
สามรถซ่อมแซมเครื่องยนต์ และเครื่องจักกลหนัก รถแบคโฮ รถบด ได้ พร้อมทั้งดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้การได้ดีอย่างสม่ำเสมอ
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
วางแผนงานดูแลสวน การให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรค แมลง และ การปรับปรุงสวน รวมถึงงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ค้นคว้าหาข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัยชา
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
ดูแลประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพโคนม
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : หนองบุญมาก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
สามารถผสมเทียมโคนมได้ สามารถตัดแต่งกีบวัวได้
บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : หนองบุญมาก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.