งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
สามารถเเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้าได้ จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย เเละสต็อก ดูเเลพื้นที่ขายเเละสต็อกสินค้าให้เป็นระเบียบ เช็คสต็อกตามที่บริษัทกำหนด เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเป
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9930 ขึ้นไป
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
1.เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า 2.จัดเรียงสินค้า หน้าร้านเเละสต็อกให้เรียบร้อย 3.ดูเเลพื้นที่ขาย ควบคุมดูเเลสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย 4.เช็คสต็อกตามที่บริษัทกำหนด 5.เข้างานตามรอบกะเ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9,930-3,5000 บาท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
1.เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า 2.จัดเรียงสินค้าหน้าร้านเเละสต็อกให้เรียบร้อย 3.ดูเเลพื้นที่ขายเเละสต็อกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.เข้างานรอบเวลาตามห้างเปิดปิด 5.เช็คสต็อกตามที่บริ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,930 -35,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า ให้การบริการเเก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน เช็คสต็อกตามที่บริษัทกำหนด เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9,930 -35,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
1.เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า 2.จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย เเละสต็อกสินค้า ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 3.รักษาสินค้า ดูเเละสต็อกสินค้าเเละเช็คสต็อกตามที่บริษัท กำหนด 4.เข้างานรอบเว
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,930-3,5000
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า เเนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้าให้การบริการเเก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน เช็คสต็อกตามที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของห้าง เข้างานตามรอบเวลาห้าง
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930 -35,000 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
ขายสินค้า เเนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้า ให้การบริการเเก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน เช็คสต็อกตามที่บริษัท กำหนด เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของห้างได้ ทำง
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930-3,5000 บาท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า ในบูธ พื้นที่ขาย เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของห้าง ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 331-400/วัน
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้าให้การบริการสินค้าเเก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ดูเเลพื้นที่ขายเเละสต็อกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด เช็คสต็อกตามที่บริ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,930 - 35,000
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า ในพื้นที่ขายเเละบูธให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เข้างานตามรอบกะเวลาห้างเปิดปิด ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของห้างได้ ทำงานตามหน้าที่ที่ได
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 393-497 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
เเนะนำเเละเชียร์ขายสินค้า จัดเรียงสินค้า พื้นที่ขายเเละสต็อกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช็คสต็อก ดูเเลสต็อกไม่ให้สูญหาย บันทึกยอดขายของเเต่ละวันรายงานผู้บังคับบัญชา เข้างาน
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฝ่าย I
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930 -25,000 ต่อเดือน
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.