ประกาศรับสมัครงาน St Theresa International College
งาน St Theresa International College
Responsibility: 1. Implementation of curriculum and instruction. 2. Conduct research leading to both acsdemic and professional accreditattion of the program. 3. On time submission of reports and curriculum requirements to support Educational Quality Assurance Available Teaching Position: 1. Logistices Management 2. Accounting 3. Aeronautics 4. Tourism and Hotel 5. Nursing 6. Ocupational Health and Safety 7. Public Health 8. Learning Management (Ph.D)
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน St Theresa International College
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อเตร
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน St Theresa International College
ดูแลจัดการทางด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบรายการทางบัญชีและภาษี ควบคุมการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีแล
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน St Theresa International College
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายทะเบียน ของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย งานรับเข้าศึกษา งานระเบียนประวัติ งานตารางสอน ตารางสอบ งานทะเบียนเรียน งานระเบียนการศึกษา
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.