- ต้อนรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ - แนะนำโปรโมชั่น หรือ สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าตัดสินใจ - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - รายงานยอดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ทำความสะอาดสระน้ำ - ดูแลเครื่องกรองและบำบัดน้ำให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ทาสีอาคารภายในภายนอก - ทาสีเครื่องเล่นและสวนน้ำ - งานสีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ลงในระบบ - รับเรื่องแจ้งซ่อม , ออกใบแจ้งซ่อม , ออกใบสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของแผนก - ทำ Report รายสัปดาห์ และรายเดือน - ประสานงานกั
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- แต่งชุดมาสคอตให้บริการความสุขความบันเทิงแก่ลูกค้า - โชว์การแสดงพิเศษให้ลูกค้ารับชม ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ - ดูแลรักษาเสื้อผ้า อุปกรณ์การแสดงต่างๆให้สะอาดและ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ปฏิบัติงานธุรการ และให้บริการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแก้ผู้มาติดต่อ - ดำเนินการรับ - ส่ง เอกสาร , บันทึก และคัดแยกเอกสารของบริษัท ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการจัดเก็บเ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและตู้แช่ - งานซ่อมเครื่องปรับอากาศและตู้แช่ตามใบงานแจ้งซ่อม - บำรุงรักษาตามแผนงานที่ได้วางไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ซ่อมบำรุงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ - ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาวางแผนการตรวจสอบ - ซ่อมทีวี เครื่องขยายเสียง ลำโพง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในสวนสนุกและบริเวณโดยรอบ - ดูแลงานด้านอัคคีภัย - ดูแลระงับเหตุฉุกเฉิน - ดูแลงานด้านจราจร - งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในบริษัท - ติดตั้ง เดินสายไฟ ภายในและนอกอาคาร - สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ซ่อมบำรุงด้านเครื่องยนต์และเครื่องจักร - ดูแลระบบเครื่องยนต์และเครื่องจักร - บำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ - งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ควบคุมเครื่องเล่นและทำความสะอาดเครื่องเล่น - ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ - บันทึกสถิติการใช้บริการเครื่องเล่นของลูกค้าในแต่ละรอบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน - แก
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอสำหรับกิจกรรมต่างๆ - แต่งภาพ และ ตัดต่อวิดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของสยามอะเมซิ่งพาร์ค - ออกแบบสื่อ โฆษณา ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ - ออกแบบงานศิลป์ภายในสย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ - ดูแลการสำรองข้อมูล (Database Backup) ของ Application ต่างๆ อาทิ Ticketing & Access Control, Cash Card, CCTV ให้เป็นปกติ - อัพเดททะเบียนทรัพย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ตรวจสอบและพิจารณาข้อเสนอ แบบรูป และรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง - ตรวจสอบควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสั
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเล่น และเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - รวบรวม และ บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด - พัฒนาขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่อง
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- กำกับดูแลการบริหารงานประจำวันของครัวทั้งหมด - วางแผนงานและนำเสนอการปรับปรุงแผนงาน การจัดการส่วนอาหาร และภัตตาคารของฝ่ายธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบุคคล - ดูแลการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงานแต่ละแผนก - ดูแลใบสมัครของผู้สมัครงานและตรวจเอกสารของผู้สมัครงานให้ครบถ้วน - จัดเก็บใบเข้า – ออก ลงเ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องใช้อะไหล่ และสินค้าต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเเละควบคุมปริมาณสินค้าให้อ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ณ สวนน้ำของสวนสยามทะเลกรุงเทพ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และความปลอดภัยพร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังการบริการ - แนะนำว
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.