ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
ขายสินค้าและดูแลหลังการขาย ประจำเขต -ภาคกลาง -ภาคตะวันออก -ภาคตะวันตก -ภาคเหนือตอนบน -ภาคเหนือตอนล่าง -ภาคอีสาน
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+ค่าคอมมิสชั่นและเบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
ศึกษาสินค้าของทางบริษัท เพื่อแนะนำและให้ความรู้กับเกษตรกร - ตั้งบูธช่วยขายหน้าร้านลูกค้า, เชียร์ขายสินค้า และแนะนำสินค้าของทางบริษัทให้กับเกษตรกร - จัดทำแปลงสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกร และสินค้าตามความเหมาะสม - ติดตามความคืบหน้าของการทำแปลงสาธิต พร้อมรายงานผล - จัดประชุมทางวิชาการ - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสินค้า - จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + เบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
1.ประสานงานภายในและภายนอกองค์การ 2.ทำข้อมูลเทียบราคาสินค้าจากต่างประเทศ และ ส่งข้อมูลแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 3.ทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างประเทศ และ ปฏิบัติตามระบบขั้นตอนของทางบริษัทฯ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
1.ลงตารางการจ่ายเงิน ส่งผู้บริหาร 2.ตัดชำระเจ้าหนี้ ที่ทำการจ่ายเงินแล้ว 3.ทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 4.ยื่นแบบภงด.53 และ ภงด.1 5.ดูแลเรื่องการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของบริษัท ให้ตรงตามวันครบกำหนดชำระ 6.ติดตามทวงถาม ลูกหนี้ค้างชำระ กับพนักงานขาย 7.จัดเก็บเอกสารทางการเงิน และ เอกสาต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี-การเงิน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 8.แยกเอกสารค่าใช้จ่ายของบริษัทส่งสำนักงานบัญชี 9.สรุปค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด ส่งให้ผู้บริหารทุกเดือน 10.ทำตารางตรวจสอบเช็คที่เข้าฝากธนาคาร เทียบกับ
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
- ประสานงานกับทางฝ่ายขาย - จองออเดอร์ให้เซลล์ / เปิดบิลขาย - ตัดชำระหนี้ของลูกหนี้ - จัดเก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้ม - คิดค่าคอมให้เซลล์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท (หรือตามที่ตกลง)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
หน้าที่ ฝ่ายจัดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายออกบิลในการจัดเตรียมสินค้า - เช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง - คีย์ข้อมูลในโปรแกรม - ตรวจนับและจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
1.นำบิลขายที่มีของพร้อมส่งลงไปจัดของในโกดัง และ เขียนลง Stock card ทุกครั้งที่เบิกสินค้า 2.จัดของเรียบร้อยตามบิลขายแล้ว นำใบปะหน้าลัง มาแปะหน้าลัง 3.ถ่ายรูป Stock card สินค้าที่เบิกออกตามบิลขายที่มีของพร้อมส่ง 4.โพสรูปสต็อกการ์ด 5.ตรวจสอบความถูกต้องของบิลกับสินค้าที่จัด และใบปะหน้าลัง 6.ลงข้อมูลตาราง Excel ตามรายการส่งของประจำวัน (แยกตามรถส่งของ) 7.เช็คบิลส่งของคืนจากขนส่ง พร้อมใบขนส่ง และ ลงในตาราง Excel รายการส่งของประจำวัน (ลงวันที่ที่ได้รับบิลคืนจากขนส่ง ในช่องวันที่ที่รับบิลคืน ) 8.
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
- นับอุปกรณ์ในสต็อกที่คงเหลือ - จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในสต็อก , ตามหมวดหมู่ ( ลงโปรแกรม Excel, โปรแกรม BC Account ) - ตรวจรับอุปกรณ์เข้า - เบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับพนักงาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท - 14,000 บาท (หรือตามที่ตกลง)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
-ทำเงินเดือนและOTต่างๆของพนักงาน -ตรวจสอบและลงเวลาการทำงานของพนักงาน -จัดเก็บข้อมูลพนักงานและอัพเดทในฐานข้อมูล -อบรมกำกับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงานของพนักงาน -รับผิดชอบด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน -ติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งประกันสังคม/สรรพากร และอื่นๆ -ออกข้อร้องเรียนและใบเตือน -ดูแลเรื่องสวัสดิการ
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท - 18,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
-เขียนสต็อกการ์ด -ดูเเล เช็คอุปกรณ์ในการผลิต
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
1.ปริ้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของจัดซื้อ 2.เก็บเอกสารเข้าแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของจัดซื้อ 3.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของจัดซื้อ 4.ส่ง Mail ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานของจัดซื้อ 5.ประสานงานทางด้านเอกสารกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท - 14,000 บาท (หรือตามตกลง)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
-วางแผนงานผลิต ประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต -จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการผลิต MRP เช่น BOM เป็นต้น -ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต -ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน และประจำปี -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต -ดำเนินการปฎิบัติควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.