ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
- จัดทำตัวอย่างเม็ดสีพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Standard ผลิตภัณฑ์ - Match ผลิตภัณฑ์ตามตัวอย่าง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
ดูแลเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ต่อลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง 2.บริหารยอดขายและกิจกรรมการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งในด้านเทคนิคและทางด้านการค้า 4.ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างสมเหตุสมผล 5.จัดทำรายงานการขาย เอกสาร และรายงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการขายและการตลาด 6.นำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 7.ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.จัดทำต้นทุนราคาสินค้า 2.จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้า/ วัตถุดิบ 3.จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซักผ้าอบผ้า 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590-15,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักร และ การทำงาน - ดูแลกำหนดแผนงานการทำงานในแต่ละวัน เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการสอบเทียบเครื่องมือต่าง สต๊อกอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านจัดซื้อ อะไหล่ และ วัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลวางแผนงานติดตั้งเครื่องจักรที่เข้ามาใหม่ สรุปงบการติดตั้ง งบค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้บัญชี - ออกแบบ,ปรับปรุง,แก้ไข เครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารส่งสินค้า บริษัทเรือ/อากาศ, Shipping และ Freight Forwarder 3.จัดรวบรวมเอกสารขายตั๋วแบงค์ 4.ยื่นเอกสารขอรับเงินชดเชยภาษีอากร 5.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
•ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์, ตรวจแลป, ผ่าตัด ฯลฯ •เตรียมยา/ จัดยา/ ป้อนอาหาร/ ป้อนยา ให้กับสัตว์ป่วย •ดูแลสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษา และที่ฝากค้างคืนในโรงพยาบาลสัตว์ •สังเกตอาการสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการวิกฤติ และรู้จักรับมือได้อย่างทันท่วงที •ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง ตลอดจนตัวสัตว์ที่มารับการรักษา •แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า •ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1. ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ 2. จัดทำประวัติลูกค้าใหม่ และเตรียมประวัติลูกค้าเก่า พร้อมทั้งลงทะเบียนลูกค้าที่มาใช้บริการให้ครบถ้วน 3. รับบริการลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาที่ โรงพยาบาล 4. ทำการนัดหมายลูกค้า โทรแจ้งเตือนก่อนวันนัดหมาย 5. รับชำระค่าบริการ และติดตามทวงหนี้ลูกค้าค้างชำระ 6. ทำการส่งแฟ้มสัตว์ป่วยให้สัตวแพทย์ 7. ทำการสอบถาม และสังเกต พฤติกรรมลูกค้าที่นั่งรอตรวจ 8. จัดเรียงระบบแฟ้มหรือทะเบียนผู้ป่วยให้ถูกต้องและเรียบร้อย 9. ให้ข้อม
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1. จัดทำสต๊อกยาและอาหารสัตว์ ควบคุมเรื่องการเบิก-จ่ายยาและอาหารสัตว์ในโรงพยาบาล 2. ประสานงานสั่งซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์กับยาเสพติด และนำส่งรายงานการใช้ยาวัตถุออกฤทธิ์กับ ยาเสพติดประจำเดือนกับทางกรมปศุสัตว์ 3. ตรวจสอบและต่อใบอนุญาตต่างๆ ทั้งหมดในโรงพยาบาล 4. ส่งรายงานสถิติสัตว์ป่วยและรายงานการใช้วัคซีนประจำปีกับทางกรมปศุสัตว์ และรายงานอื่นๆ ที่ทางทางกรมปศุสัตว์ร้องขอ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจเช็คตารางเวรของพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและ Reception ให้สอดคล้องกับการทำงาน ให้มีคนเพียงพอต่อ
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร และต่างประเทศ 2.จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ 3.ติดตามและประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 4.อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร 5.โต้ตอบจดหมาย หรือ E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ 6.วางแผน ควบคุม และจัดการนำเสนองานต่อฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารต่างชาติ) 7.สรุปรายงานการขายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 8.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด 9.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอลูกค้า 10
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.