งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1. ติดตาม, ตรวจสอบ, ดูรายละเอียดต่าง ๆ ของรถที่ทำการประเมินราคาในการซ่อม 2. ตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องทำการเปลี่ยนรวมถึงค่าแรงทำสีตามรุ่นรถที่ได้รับความเสียหาย 3. จัดส่งประสานงานใบเสนอราคาให้ประกันคุมราคาและอนุมัติ กลับเพื่อดำเนินการซ่อม 4. ติดตามกับบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่จะอนุมัติกลับให้เป็นไปตามที่ได้มาลงกันไว้ เพื่อที่จะควบคุมเวลาการนัดหมายกับลูกค้าได้เป็นไปตามกำหนด 5. หากได้อนุมัติจัดเตรียมเอกสารตารางควบคุมการตรวจสอบลงบันทึกเสนอราคาวันเริ่มงาน และวันที่งานเสร็จ จำนวนรูปถ่าย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+Incentive
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลการจัดเก็บ การสั่งชื้อ สต็อกอะไหล่ 2.ดูแลยอดการขายอะไหล่ ขึ้นตอนการจัดเก็บการเบิกอะไหล่ บันทึกความคุม 3.จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -20,000+Incentive
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1.พัฒนาและคอยดูแลระบบการทำงานของงานการรับประกันคุณภาพของผู้จำหน่าย ให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือมาตราฐานอย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับรายงานทางด้านรับประกันคุณภาพ 3.ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในงานด้านรับประกันคุณภาพที่เกิดขึ้น 4. นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านงานรับประกันคุณภาพและมีวิธีการที่ชัีดเจนตรงประเด็น 5.จัดเตรียมรายงานประจำสัปดาห์ให้กับ Aftersale Director ที่แสดงถึงฝ่ายที่มีปัญหา และจำเป็นต้องมีการแก้ไข 6.สามารถวางแผนงานด้าน Warranty Internal
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1. ดำเนินแผนงานด้านอะไหล่และอุปกรณ์ประดับยนต์ให้สอดคล้องกับแผนงาน BMT 2. กำหนดแผนงานในการจำหน่ายและจัดซื้ออะไหล่ และเปลี่ยนอะไหล่รับประกันให้แก้ลูกค้า รวมถึงการคืนอะไหล่ให้แก้ทาง BMT 3. ควบคุมและบริการสั่งซื้ออะไหล่ เพื่อให้รักษาอัตราคงอะไหล่ให้น้อยที่สุด และรักษาอัตราการจ่ายอะไหล่ให้แก่ ลูกค้าได้สูงที่สุด ในขณะเดียวกัน 4. สำรวจและติดตามการเคลื่อนไหว ด้านการแข่งขันหรือกิจกรรมทางการตลาดด้านอะไหล่ และอุปกรณ์ประดับ ยนต์ของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้จั
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาทางการเงิน เอกสารการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดเตรียมข้อมูล ทำรายงาน Cash Flow บริหารจัดการกระแสเงินสด และจักทำรายงานทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร 3. วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของลูกค้า เพื่อเสนอขอเครดิตในการเช่ารถยนต์กับบริษัท 4. บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบ AX 5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Roles & Responsibilities 1. รับผิดชอบเป้าหมายการขายรถตามที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบเป้าหมาย, การบันทึกรายงานของ Sales ตามที่บริษัทกำหนด 3. มีหน้าที่แสวงหาลูกค้า รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 4. มีหน้าที่นำเสนอการขาย หรือจัดทำเอกสารการขายอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของบริษัท 5. รับผิดชอบการเข้าประชุมฝ่ายขายให้ตรงต่อเวลาและรายงานผลงานของการขาย ติดต่อสมัครงานคุณธีรยุทธ 063-213 5800
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ฐานเงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น 30,000 - 100,000 บาท/เดือน
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1. ให้บริการลูกค้าที่ Walk in, Call in ที่สนใจเช่ารถ 2. ให้ข้อมูลราคา รุ่นรถ และโปรโมชั่นอื่นๆ 3. จัดทำรายงานการปล่อยรถเช่าให้ลูกค้าประจำวัน 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสมัครงานคุณธีรยุทธ (ฝ่ายบุคคล) โทร: 063-213 5800
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 16,500 บาท + คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- ติดตามตรวจสอบความถูกต้องชุดเอกสารประกอบการลงบัญชีด้านรับ - บันทึกรายการบัญชีประจำวันรายรับ - จัดทำรายงานข้อมูลบัญชีด้านรับประจำเดือน - ดูแลตรวจสอบรายงานภาษีขายอะไหล่ จากระบบ Auto line ทุกเดือนและสรุปรายงานภาษีขาย - ติดตามเอกสารหนังสือภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารธนาคารให้ครบถ้วน - ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดเรียงให้ครบถ้วน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1)รับ-ส่งรถให้ลูกค้า 2)ดูแลทำความสะอาดรถที่รับผิดชอบ 4)นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ 5)งานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 10000 + ค่าครองชีพ 1500 + เบี่ยขยัน 500
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Roles & Responsibilities 1. รับผิดชอบเป้าหมายการขายรถ BMW ตามที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบเป้าหมาย, การบันทึกรายงานของ Sales ตามที่บริษัทกำหนด 3. มีหน้าที่แสวงหาลูกค้า รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 4. มีหน้าที่นำเสนอการขาย หรือจัดทำเอกสารการขายอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของบริษัท 5. รับผิดชอบการเข้าประชุมฝ่ายขายให้ตรงต่อเวลาและรายงานผลงานของการขาย สมัครงานติดต่อคุณที 063-213 5800
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่นการขาย 30,000-100,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1. รับผิดชอบเป้าหมายการขายรถ MINI ตามที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบเป้าหมาย, การบันทึกรายงานของ Sales ตามที่บริษัทกำหนด 3. มีหน้าที่แสวงหาลูกค้า รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 4. มีหน้าที่นำเสนอการขาย หรือจัดทำเอกสารการขายอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของบริษัท 5. รับผิดชอบการเข้าประชุมฝ่ายขายให้ตรงต่อเวลาและรายงานผลงานของการขาย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500+Commission โดยเฉลี่ย 30,000-100,000 up
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1.ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดย Controller ภายใต้การควบคุมดูแลของ Foreman / Workshop Supervisor 2.สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม 3.เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดให้ลูกค้า 4.รายงานการผิดพลาดที่คิดว่าจะทำให้งานในอนาคตล่าช้าถึง Foreman / Technician / Workshop Supervisor 6.ทำความสะอาด , ติดป้าย และส่ง warranty parts ให้กับแผนกอะไหล่เพื่อเก็บรักษาพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13000+Incentive
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
-รับผิดชอบเรื่องการดูแล บำรุงรักษา รวมถึงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเรือ รวมไปถึงการดูแลเครื่องจักรต่างๆภายในห้องเครื่องยนต์ในกรณีฉุกเฉิน -ดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน รวมถึงทำแผนรายงานและดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องยนต์ต่างๆใช้งานได้ -ทำแผนรายงานการซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องยนต์ต่างๆสามารถใช้งานได้ -ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆให้มีสภาพที่สมบูรณืและพร้อมใช้งาน -ดูแลการออกเรือพร้อมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระบบเครื่องยนต์ต่างๆ
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000ขึ้นไป+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
-ซ่อมรถ ตามที่ลูกค้านำรถมาใช้ในศูนย์บริการ -ตรวจสอบ วิเคราะแก้ไข ปัญหาของรถที่นำมาบริการ
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13000+ประสบการณ์+Incentive
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
-รับโทรศัพท์เพื่อประสานงานหรือให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น และต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในโชว์รูมทั้งส่วนงานขายและงานบริการ -รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายบริการในการจัดการข้อร้องเรียนข้อซักถามของลูกค้าทุกช่องทาง -รับผิดชอบในการปฎิบัตงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ -รับผิดชอบในการสร้าง รักษา และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478** Line ID : hrmgc2
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
-รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากรให้กับกลุ่มบริษัทฯ และติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน -ประสานกับหน่วยงานเพื่อแจ้งความคืบหน้าของการสรรหาและสอบถามถึงคุณสมบัติและความต้องการในตำแหน่งงานของหน่วยงาน -ดูแล ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งใน website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ -ดูแลและคิด content ในการเผยแพร่และประกาศตำแหน่งงานและข่าวสารของบริษัทลงในสื่อ Social Media อาทิ Line@, Facebook -จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งใน Manpower Request ในเป็น
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
-ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ -ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท -ปิดการขายและให้บริการหลังการขาย **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9,900 + Commission
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
1.ให้บริการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลทำความสะอาดรถและสภาพการใช้งานของรถยนต์ 3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.