ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า - เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท ( ไม่รวมค่าคอมมิชั่น )
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
1.รายงานผลการติดตาม และจัดสรรงานให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ตามหลักเกณฑ์การ Assign งาน 2. จัดทำเอกสารตั้งเบิกและ Payment รายวัน 3. จัดทำ File Review งานเร่งรัดหนี้ในแต่ละวันและรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ 4. จัดทำเอกสารงานซื้อหนี้ 5. จัดทำเอกสารงานยึดรถ 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- การสรรหาพนักงาน - ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance - Trainning - พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ติดตามลงพื้นที่ เพื่อเจรจาให้ชำระเงินค่างวดที่ค้าง - มีประสบการณ์ ในการลงพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า - ชำนาญเส้นทาง ในกทม.ปริมณฑล - มีพาหนะในการปฏิบัติงาน
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- บันทึกรายงานการประชุม จัดวาระสรุปการประชุม ประสานงานเอกสาร - รับเรื่องแทนผู้บริหาร - ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ดูแลตารางนัดหมาย บันทึก และลงข้อมูลทางธุรกิจ และส่วนตัว - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก อาทิ จองห้องประชุม - คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารบริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง - งานธุรการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - จัดทำสรุป
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ดูแลงานเอกสารทางกฎหมาย - จัดทำและเตรียมเอกสารด้านกฎหมายให้กับบริษัทฯ - มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและมีความชำนาญด้าน เอกสาร - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านกฎหมาย - จัดเตรียมและเก็บรวบรวมเอกสารสำหรับงานฟ้องคดี - สามารถติดต่อประสานงานและทำเอกสารด้านงานกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย - ประสานงานกับทนายความ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี - จัดเก็บรวมรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสารการวางบิล และดูแลงานคดี - บริหารงานและจัดการ งานด้านเอกสารกฎหมาย - ควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และงานอ
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
ติดต่อประสานงาน รับงานฟ้อง ดูแลงานปฎิบัติการ
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- วางแผนการใช้สื่อช่องทางดิจิทัล และโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ ( Fcaebook Page,Instagram,Line@,YouTube,Website,EDM ) ประจำ - ดูแลติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สื่อช่องทางดิจิทัล และโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ และคู่แข่งทางการตลาด - ลงโฆษณาในช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้ดี ( Facebook Ads,YouTube Ads,Instagram Ads ) - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการใช้สื่อช่องทางออนไลน์ประจำเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.