ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.ทำงานเกี่ยวกับบุคคล เช่น ดูแลพนักงาน ตรวจสอบ พฤติกรรมการทำงาน 2.เอกสารที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงาน 3.มีความรู้ และเข้าใจ สามารถจัดทำเอกสาร ISO 9001 14000 18000 4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17000++
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.สรรหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเปรียบเทียบราคาของซับพลายเออร์ได้ เพื่อให้บริษัทมีผลทางกำไรสูงสุด เมื่อเทียบกับต้นทุน BE CONTACT OVERSEA ALL TIME, TO CONVINCE FOR BEST CONDITION, TO SOURCE THE QUALITY PRODUCTS AS HIGH COMPETITION MARKET, TO CO ORDINATE FOR SUPPORTING BIG CLIENT, BE UNDERSTAND ISO 9001 AND CAN MANAGE WELL IN NEGOTIATION.
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
อธิบายคุณสมบัติ และเสนอขายสินค้า และปิดการขายสินค้า. ขับรถได้
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.ไลฟ์สด 2.ทำคอนเทนต์ 3.ประสานงาน-โทรหาลูกค้าใหม่ 4.ใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและอื่นๆ 3. จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการขาย 4. วางสเปคสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ 5. จัดทำรายงานขายประจำเดือน ประจำไตรมาส 6. กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000+
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. ติดต่อประสานงาน จัดทำบิลขาย เปิดอินวอยซ์ และเอกสารอื่นๆ 2.เสนอขายสินค้ากับลูกค้า และปิดการขาย 3. มีการต่อยอดการเปิดและปิดออเดอร์สินค้าใหม่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ติดต่อประสานงาน และเสนอขายสินค้ากับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานภายในบริษัท การต่อยอดการเปิดและปิดออร์เดอร์สินค้าใหม่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2.สร้างกลยุทธ์ และมีแนวทางการเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย 3.นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ 4.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางกระจายสินค้า 5.กระตุ้นยอดขายสูงสุด คิดวางแผนกับทีมผู้บริหาร เพื่อเพิ่มผลงานในส่วนรับผิดชอบให้โตขึ้น 6.นำเสนอไอเดียการตลาดออนไลน์ ให้เทียบกับผู้นำ และมีความสามารถการแข่งขันได้ตลอดเวลา
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
* ควบคุมดูแล วางแผน และพยากรณ์ความต้องการบุคคล สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานในบริษัท ฯ * บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ฯ * กำหนดกฎระเบียบของบริษัท ฯ และให้มีการควบคุม * จัดเตรียม ดูแลด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงาน * ดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของบริษัท ฯ * ดำเนินการให้บริษัท ฯ ปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ * สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท ฯ * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องด้านแรงงาน * อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ++++
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ 3.ทำ online marketing ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Line@ 4.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online/Offline marketing 5.พัฒนาช่องทาง Social Media ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000++
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว 3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย 4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขาย 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6.ควมคุมดูแลทีมงานให้อยู่ในกฏระเบียบ 7.ประสานงานภายในหน่วยงานให้การทำงานสำเร็จลุล่วงเรียบร้อย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.ตรวจสอบรายงานทางภาษี ภพ.30 ภงด. 1,3,53 จัดทำ ภงด.50 กรมสรรพากร และ ทำประมาณการครึ่งปี ยื่น ภงด.51 2.ตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ ขาย หัก ณ ที่จ่าย 3.ตรวจสอบรายการประกันสังคม ให้ถูกต้องครบถ้วน 4.ตรวจสอบรายงานบัญชี แยกประเภท 5.ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กระทบยอด รับ จ่ายให้ถูกต้องตามเอกสาร 6.ปิดงบกำไรขาดทุน และจัดทำรายงานสินทรัพย์ หนี้สินประจำเดือน 7.กระทบยอดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี 8.ปิดงบการเงินประจำปี 9.ยื่นงบออนไลน์ให้กรมพัฒนาธุรกิจ 10.ทำรายงานอื่นๆ ด้า
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000+++
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
* สุ่มตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ / สินค้า ที่ส่งมาจาก Supplier (Incoming Inspection) * ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า (Out Going Inspection) * บันทึกผลการตรวจสอบวัตถุดิบ / สินค้า * รายงานปัญหากรณีที่พบสินค้ามีปัญหาให้กับหัวหน้างานทราบ * ดูแล รักษา เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ * อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.เป็นผู้จัดการจัดหาลูกค้าใหม่,หาตัวแทนใหม่ มีประสบการณ์ร้านขายน้ำมันเครื่องสินค้าหัวเชื้อโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 2.ประสานงานขายระหว่างคนไทยและคนอินโดนิเซีย ต้องพูดภาษาอินโดนิเซียได้ 3.Handle all Export documents throughly all processes. Make all corespondences to foreign customers via e-mail, fax, telephone an meeting up for all customer visitation.Follow up to all customer's inquiries and arrange report to leader's assignment.
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 (อิสลามเท่านั้น)   อัตราค่าจ้าง : 20,000+++คอมมิชชั่นสูงมาก
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
* จัดการการผลิตตามกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการที่ว่างไว้ * ผลิตสินค้าตามคำสังผู้บังคับบัญชา และอบรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ * ดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ * แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทันทีที่เกิดปัญหา * รายงานการผลิตประจำวันให้ถูกต้อง * ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 9,000 +++
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. ขายสินค้า Premium ของแจกจัดงาน ของแจกตามเทศกาล
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ค่าคอม
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 2. ขับรถส่งสินค้าและรู้เส้นทาง ในนิคมอุตสาหกรรม ระยอง ชลบุรี กทม. และจังหวัดไกล้เคียง 3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่นำไปใช้ การเติมน้ำมัน ระยะทางการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 4. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะทาง และดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ให้พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 5. ดูแล และ หาข้อบกพร่องในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. สามารถปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวได้
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
งานช่างทั่วไป งานซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. จัดหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่ 2. จัดหาสินค้าต่างๆตามที่บริษัทต้องการ 3. ออกเอกสาร PO และตรวจสอบเอกสาร 4. เจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุด 5. จัดการและมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 6. แก้ไขปัญหาและประสานงานกับซัพพลายเออร์ได้เป็นอย่างดี 7. ดูแลเงินสดย่อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไป 8. ควบคุมเอกสารจัดซื้อและปฏิบ้ติให้สอดคล้องตามระบบ ISO 9. ประสานงานกับแผนกอื่น ๆได้เป็นอย่างดี 10. ประเมินซัพพลายเออร์และเข้าพบซัพพลายเออร์ตามแผน 11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 38 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.