ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.สรรหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเปรียบเทียบราคาของซับพลายเออร์ได้ เพื่อให้บริษัทมีผลทางกำไรสูงสุด เมื่อเทียบกับต้นทุน BE CONTACT OVERSEA ALL TIME, TO CONVINCE FOR BEST CONDITION, TO SOURCE THE
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ++
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
อธิบายคุณสมบัติ และเสนอขายสินค้า และปิดการขายสินค้า
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและอื่นๆ 3. จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการขาย 4. วางสเปคสินค้าเกี่ยวกับเครื่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000+
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. ติดต่อประสานงาน จัดทำบิลขาย เปิดอินวอยซ์ และเอกสารอื่นๆ 2.เสนอขายสินค้ากับลูกค้า และปิดการขาย 3. มีการต่อยอดการเปิดและปิดออเดอร์สินค้าใหม่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 14000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ติดต่อประสานงาน และเสนอขายสินค้ากับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานภายในบริษัท การต่อยอดการเปิดและปิดออร์เดอร์สินค้าใหม่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.มีความรับผิดชอบ บริหารการขายตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ทราบความต้องการของลูกค้านำเสนอการขายและให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวงานโฆษณา 3.เจรจาต่อรองข้อตกลงทางธุรกิจและวางแผนกล
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. ช่วยงานเอกสารเกี่ยวกับการขาย 2. ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก 3. โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ประสานงานเพื่อปิดการขายลูกค้า
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.กำหนดเป้าหมายการขาย และวางแผนกิจกรรมส่งสริมการขาย 2.นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย 3.วางแผนและดำเนินการส่งเสริมการขายและติดตามผลให้บรรลุเป้าหมาย 4.สามารถวิ
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2.สร้างกลยุทธ์ และมีแนวทางการเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย 3.นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ 4.เปิดตลา
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 15,000++เงินเดือนรวมค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
* ควบคุมดูแล วางแผน และพยากรณ์ความต้องการบุคคล สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานในบริษัท ฯ * บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ฯ * กำหนดกฎระเบียบของบริษัท ฯ และให้มีการควบคุม *
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ++++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ออก Road Show ขายเสื้อกันฝน ภายใต้แบรนด์ Fujizakura เกรดพรีเมี่ยม เน้นกลุ่มเป้าหมายร้านค้ารายย่อย กทม.และปริมณฑล จังหวัดไกล้เคียง ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำนหนดช่วง Hight Season รับค่าคอมได้ไม่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 12,000++
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ 3.ทำ online marketing ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Line@ 4.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online/Offline marketing 5.พัฒนาช่องทาง Social M
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขา
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000++ หรือตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
กรรมกร ช่างทาสี พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน พนักงานเพาะปลูก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 25,000+
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
- ตรวจเช็คสินค้า ยกสินค้านำส่งลูกค้า - เดินเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้า - ไปวางบิลรับเช็คสิ้นเดือนของลูกค้า - ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000++
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
-จัดหาคนไปทำงานที่ใต้หวัน -ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ -ดูแลผู้สมัคร -ส่งผู้สมัครให้กับนายจ้าง -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000++ หรือตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.ตรวจสอบรายงานทางภาษี ภพ.30 ภงด. 1,3,53 จัดทำ ภงด.50 กรมสรรพากร และ ทำประมาณการครึ่งปี ยื่น ภงด.51 2.ตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ ขาย หัก ณ ที่จ่าย 3.ตรวจสอบรายการประกันสังคม ให้ถูกต้องครบถ้วน 4.ตรว
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000+++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
ดูแลระบบบัญชี ระบบ CASH FLOW และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ รับวางบิล จ่ายเช็ค ทำภาษี ภงด 3,53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และอื่นๆ มีประสบการณ์ทางบัญชี
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000+++
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
* สุ่มตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ / สินค้า ที่ส่งมาจาก Supplier (Incoming Inspection) * ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า (Out Going Inspection) * บันทึกผลการตรวจสอบวัตถุดิบ / สินค้า * รายงานปัญหากรณีที่
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ซี จี เอ จำกัด
1.รับผิดชอบงานในตำแหน่ง QMR (บริษัทได้รับเซอร์แล้ว) 2.จัดทำและอัพเดตข้อมูลรวมถึงแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001/2015 และ 14000 18000(เน้น 9001/2015) 3.มีความรู้ในระบบ IS03485 คือ
บริษัท ซี จี เอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000/ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.