ประกาศรับสมัครงาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ -สามารถขับรถตู้Alphard ได้ -ทำงานจันทร์-ศุกร์ -รับส่งนายชาวไต้หวันและครอบครัวไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -สามารถออกต่างจังหวัดได้
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : 11,000 +ค่าครองชีพ2,000+ ค่าล่วงเวลา+ค่าทาง + ค่า Taxi
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.หาลูกค้าเข้าบริษัทฯ โดยการออกพบลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายปัจจุบัน 2.ให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับทีมขาย ในการปิดการขายและขั้นตอนการทำงานต่างๆ 3.ประสานงานในการจัดเตรียมเอกสารสัญญาเช่า และเอกสารเกี่ยวกับการเช่า ให้แผนก Admin 4.ประสานงานระหว่างลูกค้าและแผนกต่างๆ ในบริษัทฯ 5.ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ฝ่ายจัดซื้อ : การสั่งรถยนต์ใหม่ -ฝ่ายบริการ : ประสานงานเรื่องอุบัติเหตุ , ซ่อมบำรุง, การส่งมอบรถยนต์ -ฝ่ายการเงิน : การรับชำระ -ฝ่ายบุคคล : พนักงานขับรถ 6.การเสนอราคาและต่อรองราคา
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
รับ - ส่งรถยนต์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ กทม. ปริมลฑล และ ตจว. ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ ฯลฯ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + ค่าเที่ยว + โอที + ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวม 15,000 ++ เดือน
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีความเชี่ยวชาญเส้นทางในกทม.และปริมณฑล ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ขับรถรับส่งลูกค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนวิ่งงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,500 + OT
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
-รับส่งนายญี่ปุ่น หัวหิน-กทม -สามารถไปค้างคืนนอกพื้นที่ได้ -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถขับรถตู้ได้ - ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000+ค่าครองชีพ3,000+OT+ค่าแท็กซี่+ค่าเดินทาง+ค่าค้างคืน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
-รับส่งผู้บริหารชาวเยอรมันไปยังสถานที่ต่างๆ -ดูแลรถยน์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รู้เส้นทางในกทม.และจ.ระยองเป็นอย่างดี
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท+ค่าครองชีพ1,000+OT+ค่าทาง รายได้รวม 18,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.รับ-ส่งผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่วิศวกรไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย (ออฟฟิศที่พระราม9) 2.มีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางในกทมและปริมณฑลเป็นอย่างดี 3.สามารถขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้ 4.มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 2 ปี
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 11,000 บาท+ค่าครองชีพ1,000+OT รายได้รวม18,000up
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ มีรถจักรยานต์ส่วนตัว มีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ขับรถได้ทุกประเภท รถตู้ เก๋ง กระบะ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000++ค่าครองชีพ 1,000+OT+ค่าเดินทาง
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Walk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000/ OT / ค่าภาษา/ ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์กับลูกค้าWalk in 2.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์กับลูกค้าCall in 3.ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000/ OT / ค่าภาษา/ ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + ค่าเทียว + โอที
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานต่างๆของบริษัท 2. จัดตารางการทำงานของพนักงานขับรถ 3. รับ-จ่ายงานให้กับพนักงานขับรถประจำวัน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
-รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานรับส่ง-ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ -บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงาน -ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น -เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,500 + ค่าล่วงเวลา
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. ขับรถผู้บริหารหรือขับรถประจำสำนักงานให้กับลูกค้าจากสนามบินสุวรรณภูมิ (รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถตู้) 2. วิ่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + การันตี OT 1,000 + Performance 2,000 รวม 15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เชคสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ซ่อมอุปกรณ์กีฬากอล์ฟทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 / เดือน
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- To manage the end-to-end sale process, from prospecting to pitching both domestic and international clients - Developing new and existing corporate growth opportunities - Managing and supporting the sale proposal documents and process - Implementing business growth strategies from management team - Managing relationships with existing customers and be a key contact person on client issues - Require travelling upcountry from time to time on your own
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วน !!!)   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน (ตามตกลง)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ประจำที่โครงการพระราม9เรสซิเดนซ์ พระรามเก้าซอย55 บ้านเดี่ยว 3 ชั้น
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.