ประกาศรับสมัครงาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.หาลูกค้าเข้าบริษัทฯ โดยการออกพบลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายปัจจุบัน 2.ให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับทีมขาย ในการปิดการขายและขั้นตอนการทำงานต่างๆ 3.ประสานงานในการจัดเตรียมเอกสารสัญญาเช่า และเอกสารเกี่ยวกับการเช่า ให้แผนก Admin 4.ประสานงานระหว่างลูกค้าและแผนกต่างๆ ในบริษัทฯ 5.ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ฝ่ายจัดซื้อ : การสั่งรถยนต์ใหม่ -ฝ่ายบริการ : ประสานงานเรื่องอุบัติเหตุ , ซ่อมบำรุง, การส่งมอบรถยนต์ -ฝ่ายการเงิน : การรับชำระ -ฝ่ายบุคคล : พนักงานขับรถ 6.การเสนอราคาและต่อรองราคา
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- ต้องการพนักงานขับรถ 2อัตรา - ขับรถยนต์ ให้กับช่างภาพ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000+ค่าครองชีพ3000+การันตีOT3000+ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- สื่อสารภาษาอังกฤษ พื้นฐานได้ - ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารชาวยุโรปและครอบครัว ไปยังสถานที่ต่างๆ - สามารถออกต่างจังหวัดค้างคืนได้ - สามารถขับรถยุโรป ได้ - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 11,000 บาท+ค่าครองชีพ4,000 + OT ค่าแท็กซี่ ค่าเดินทาง ค่าค้างคืน
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ขับรถ รับ-ส่ง เจ้าห้าที่ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีความเชี่ยวชาญเส้นทางในกทม.และปริมณฑล สามารถออกต่างจังหวัดได้ ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม15,000บาทขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ขับรถรับส่งลูกค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนวิ่งงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 + OT
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรถยนต์(Benz)ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 11000 + ค่าครองชีพ4000+OT
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกต่างจังหวัดได้ -ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เข้าศูนย์ตามระยะ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : 11,000+ค่าครองชีพ 5,000+ OT
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- ดูแลรับผิดชอบงานทุกอย่าง ในแผนก Limousine (เช่ารถพร้อมคนขับ) - ดูแล ขาด ลา มาสาย พนักงานขับรถที่อยู่ในแผนก - ตอบ E-mail ลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่สนใจเช่ารถพร้อมคนขับ - ประสานงานกับลูกค้าที่สนใจเช่ารถพร้อมคันขับ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำใบเสนอราคา ใบจอง ในระบบ Carpro ส่งลูกค้า ฯ - จัดทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับ ในระบบ Carpro - แจ้งรายละเอียดงานให้กับพนักงานขับรถทราบ - สรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี และนำจัดส่งให้กับแผนกการเ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ มีรถจักรยานต์ส่วนตัว มีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ขับรถได้ทุกประเภท รถตู้ เก๋ง กระบะ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000++ค่าครองชีพ 1,000+OT+ค่าเดินทาง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Walk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000/ OT / ค่าภาษา/ ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์กับลูกค้าWalk in 2.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์กับลูกค้าCall in 3.ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000/ OT / ค่าภาษา/ ค่าคอมมิชชั่น/หากมีคะแนน HSK3 รับค่าภาษา 3,000 บาท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + ค่าเทียว + โอที
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- รับรถและส่งรถ ให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทฯ - ตรวจสอบสภาพรถก่อน รับ-ส่ง ให้ลูกค้า
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 + ค่าเที่ยว + โอที
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
-รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ -ปฏิบัติงานรับส่ง-ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ -ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งทันที เช่น เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น -ขับรถให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ดูแลและช่วยเหลือตลอดการเดินทาง -จดบันทึกรายงานเลขไมล์ และระดับน้ำมันทุกครั้งที่ปฏิบัติงานใน log book ประจำรถ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000+เงินพิเศษ2,000+OT การันตี 1,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
• บริหารจัดการและพัฒนาทีมงานขายองค์กรให้บรรลุเป้าหมายยอดขายประจำปี • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าองค์กรหลักและผู้มีอำนาจตัดสินใจ • วิเคราะห์และประเมินลีด (Leads) ที่มีในระบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกลยุทธ์ในการติดตาม • Cold-Call โทรหากลุ่มลุกค้าเพื่อติดต่อเพื่อเข้าไปนำเสนอบริการรถเช่า • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมืออาชีพผ่านการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง • เข้าใจ วิธีการขาย โดยเน้นไปที่ช่องทางการขาย B2B หรือ ขายกับองค์กร • วิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนวโน้มตลาดเพื่อปรับก
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000 + Incentive
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. ขับรถผู้บริหารหรือขับรถประจำสำนักงานให้กับลูกค้าจากสนามบินสุวรรณภูมิ (รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถตู้) 2. วิ่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + การันตี OT 1,000 + Performance 2,000 รวม 15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการวิ่งงานในลักษณะ Transfer ได้ 2. ตอบอีเมล์ลูกค้าทั้งภาษาไทย- อังกฤษ 3. ติดต่อประสานงานต่างๆภายในองค์กร 4. ตรวจสอบสถานที่และเส้นทางล่วงหน้าก่อนจ่ายงานทุกครั้ง 5. คอยติดตาม PO จากลูกค้า 6. ช่วยประสานงานระหว่างพนักงานขับรถและลูกค้าเพื่อความสะดวกต่อลูกค้าและระบบงาน 7. ดูและอัพเดทตารางพนักงานขับรถทุกวัน 8. ดูแลและจัดคิวงานให้กับพนักงานขับรถ 9. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Support ลูกค้า 10. ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียนของบริษัท ฯ 11. ช่วยรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต่อการบริ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. เตรียมความพร้อมของรถที่จะส่่งมอบให้ลูกค้า 2. รับรถลูกค้า เคลื่อนย้ายรถในบริเวณโชว์รูม 3. ดูแลความสะอาด เชคสภาพรถยนต์ที่จอดบนโชว์รูม
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
- ล้างทำความสะอาดรถยนต์ ทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาด ให้พร้อมใช้งาน - ตรวจเช็คความสะอาดของรถยนต์หลังการล้าง
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท + ค่าล่างเวลา + ค่าเที่ยวสัญญา รวม 15,000 ++ /เดือน
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
1. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า 2. หาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน 3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้ง 5. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานไฟฟ้า และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง 6. บริหารควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้การติดตั้งงานแล้วเสร็จตามกำหนด 7. ตรวจสอบงานติดตั้งและเอกสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานไฟฟ้าแ
Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.