งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ทำงานในแผนกกฏหมายให้งานสำเร็จลุล่วง ส่งงานให้เสมียนทนาย รายงานคดี จัดเก็บสำนวน หรือ ตามที่หัวหน้ามอบหมายงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16000 -18000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
พัฒนาโปรแกรม ERP ในรูปแบบ ms access ให้กับบริษัท
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
รับผิดชอบงานเฉลี่ยทรัพย์ สวมสิทธิ์ ไต่สวน ขัดทรัพย์ หรือติดตามคดีความจนมีหมายบังคับคดี เป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จัดเก็บเอกสารทางบัญชี ติดตามการโอนเงินตั้งเบิก ตรวจและตัดชุดทำจ่าย ลงรายงานภาษี ทำงานตามมอบหมายเป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11500-15000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ติดตามเร่งรัดหนี้สินจำเลยตามคำพิพากษา หรือหมายบังคับคดี ตามคำสั่งศาล
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ยึดที่ดิน ยึดทรัพย์สินในบ้านหรือบริษัทจำเลย อายัดเงินฝาก เงินเดือน รับเช็ค
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
แจกเอกสารงานประกันในสถานที่ต่างๆ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1.ดูแลทีมขายประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ 2.สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม 3.ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้มหมายที่บริษัทกำหนด 4.สรุปรายงานการขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000 + ค่าคอม + incentive
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1.จัดฝึกอบรมตามแผนของบริษัท 2.สรรหาว่างจ้าง ประกาศหางาน คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์ ทำสัญญา ประเมินผลทดลองงาน 3.จัดทำเงินเดือน เวลาเข้าออกงาน 4.จัดกิจกรรมในบริษัท เช่น ปีใหม่ เป็นต้น 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ช่วยงานในแผนกฝ่ายกฏหมาย หรือห้องสำนวน ตามคำสั่งหัวหน้างาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10000 - 13000 บาท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
- ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายกฎหมาย หรือบังคับคดี - จัดเก็บ คัดแยก และรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฎิบัติงานของหน่วยงาน - ควบควมดูแลจัดเก็บเอกสารสัญญา จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้า จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงานเพื่อส่งเรื่องต่อ - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงานกฎหมาย หรือบังคับคดี - ประสานงานภายในองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ควบคุมการติดตามหนี้ การดำเนินคดีของสำนักงานกฏหมาย ตั้งแต่พิพากษา ถึงบังคับคดี รวมถึงการให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการทำงานของในติดตามหนี้ภายนอก ของสำนักงานกฏหมาย และการให้คำแนะนำด้านบริการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระกับลูกหนี้ รวมถึงประสานงานและเป็นช่องทางติดต่อกับลูกหนี้ และ/หรือ บริษัทติดตามหนี้ภายนอก / สำนักงานกฏหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1. โทรตามคำสั่งของ Lead เพื่อขายประกันภัยรถยนต์ 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3. บันทึกเอกสารการติดตามงานขายให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13000 +ค่าคอม
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
สแกนเอกสารเข้าระบบตามคำสั่งของแผนกต่างๆ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ทำงานตามคำสั่งทนาย พิมพ์เอกสารงานคดี ติดตามงานคดีที่ศาลตามคำสั่งทนายความ เป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1. ดูแลความสะอาดทุกพื้นทีภายในสำนักงาน 2. ดูแลพืนทีบริษัทฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เสริฟน้ำให้ลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.