- ดูแลงานระบบไฟฟ้า (AC/DC, UPS, Generator) สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคม และ IDC - มอนิเตอร์, วิเคราะห์แก้ไขปัญหา อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคม และ IDC - ดูแลอุปกรณ์สำรอง อะไหล่ และอุปกรณ์สิ้นเป
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ในการติดตั้ง แก้ไข สายเคเบิล/ อุปกรณ์ รองรับการส่งมอบวงจรให้ลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน - ร่วมประชุมกับการไฟฟ้ารองรับการจัดระเบียบสาย/ ย้ายแนวตามแผนของการไฟฟ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- รับสมัคร แนะนำการใช้บริการ Internet 3BB - ออก Booth จัดกิจกรรมเสนอขาย Internet 3BB - แสวงหาลูกค้าใหม่และดูแลติดตามลูกค้าเก่า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000++ (มีค่าคอม+OT )
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- นำเสนอบริการด้าน Internet Leased Line, MPLS, VPN, Network Solution ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร - ให้คำปรึกษา และแนะนำในด้านTechnical กับลูกค้าทราบ พร้อมทั้งออกแบบติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์สินค้าตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ดูแล แก้ไขและตรวจสอบระบบ Facility ภายในห้อง Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ - ติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์สื่อสัญญาณ, เชื่อมต่อ/ยกเลิกวงจร - แก้ไขเหตุขัดข้องของระบบ Facility และอุปกรณ์ลูกค้า - ป
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า - เดินสายโทรศัพท์ , สายFiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router - ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย ส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายมาที่ kornika.d@jasmine.com โทรสอบถามเพ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA - พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม - วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง - ทำงานร่วมกับทีม Infrast
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- ตรวจสอบบุคคล, ยานพาหนะ ที่เข้า-ออกภายในอาคาร - ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายใน-ภายนอก อาคารจัสมินฯ ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ - อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **เวลาปฏิ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
-งานติดตั้งลูกค้าใหม่และตัดถ่าย FTTx ,ติดตั้งกล่อง TV -งานแก้ไขเหตุเสียลูกค้า DW -งานแก้ไขเหตุเสีย Urgent -งานรื้อถอนยกเลิก Node และ Cable
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาตามโปรเจค • พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมบนโปรเจคที่มีอยู่แล้ว • วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าแ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
- พัฒนาระบบงานภายในองค์กร Web Application หรือ Mobile Application - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน 100 บาท/วัน
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
• Understand functionality and business requirement • Create test scenario, Test Scripts and detailed traceability matrix • Perform testing and test support Activities • Perform impact analysis for change requests/scope changes • Create test design, Raise defects and changes the status • Report issues and risks that impact quality, cost and schedule to Test Lead
- วางแผนและบริหารจัดการ Network Capacity & Bandwidth เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการลูกค้า - ประสานงาน และทำงานร่วมกับ Supplier & Vendor ในการออกแบบระบบ ISP Network Solution or ISP Services - ออกแบบและติดตั้งระบบ Core Network, MPLS, NIX, IIG และ ISP Infrastruct
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20000 - 30000
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
วางแผนงานสร้าง ตรวจแก้ งานซ่อม บำรุงรักษาและพัฒนาโครงข่าย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับ 3BB ในเขตพื้นที่สำนักงานที่รับผิดชอบ - จัดทำานิติกรรมสัญญา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างส
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
-ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับ 3BB ในเขตพื้นที่สำนักงานที่รับผิดชอบ -จัดทำานิติกรรมสัญญา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ -ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างส
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.