งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1.งานบริหารสำนักงานทั่วไป เช่น ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน งานซ่อมบำรุงต่างๆ 2.ดูแลทรัพย์สินสำนักงาน เช่น บันทึกข้อมูลทรัพย์สินเพิ่ม,จัดทำ Tag ติดที่ทรัพย์สิน, ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี,จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับทรัพย์สิน 5.งานคลังสินค้า เช่น ดูแลการตรวจรับ-การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง,จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน,Update ข้อมูลในโปรแกรม SAP
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 25000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท๊อป สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย โรงงาน อาคาร • เดินระบบท่อร้อยสายไฟ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า • งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/โซล่าเซลล์ • ประสานงานและทำงานร่วมกับทีม Engineer ในการศึกษาระบบโซล่าเซลล์เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมผู้รับเหมาในการออกไปติดตั้ง ซ่อมบำรุง แก้ไข
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000++ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
-ควบคุมดูแลระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ข่ายสายตอนนอก -เชื่อมต่อ/ยกเลิกวงจร บำรุงรักษาระบบสื่อสัญญาณ -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการเชื่อมต่อวงจร/ยกเลิกวงจร
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายงานรายการรับ - จ่าย - ประสานงานกับธนาคารในดำเนินการ ขอหนังสือค้ำประกัน, เปิด L/C, DL/C, ซื้อ Forward - จัดทำเช็คตามรายการจ่ายที่ต้องชำระ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบกาณณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ร่วมกับทีมในการจัดทำเอกสาร คู่มือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ช่วยงานด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ - เรียนรู้งานอื่น ๆ ในด้านที่เกี่ยวข้อง
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เบื้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน 100 บาท / วัน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• สนับสนุน การแก้ไขปัญหาการใช้งาน 3BB BCS (Broadband Customer System) ระบบในการดูแลลูกค้าของ 3BB ทั่วประเทศ สนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • จัดทำคู่มือ บันทึก รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อจัดทำมาตรฐานในการแก้ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ • สนับสนุนข้อมูลให้กับทีม Development และ Infrastructure เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ • มอนิเตอร์และเฝ้าระวังการทำงานของระบบ Software & Hardware ให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างปกติ **ทำงานเข้ากะ ทำ 5 วันหยุด 2 วัน (เปลี่ยนกะใหม่ทุกๆเดือน) มี 2 กะ คือ กะกลางว
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : N/A   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนรำคาญ สาธราณูปโภค ความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
-ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค่าใช้จ่ายประจำเดือน -จัดทำรายงานภาษีซื้อและกระทบยอดบัญชีภาษีซื้อ -จัดทำรายงานภาษีรายเดือน ภงด.3 ,53,54 ภพ.30,3 -กระทบยอดบัญชีและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้าน AP -สนับสนุนข้อมูลและเอกสารสำหรับการจัดทำงบการเงินและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• การถ่ายทำ และตัดต่อ คลิปวีดีโอ สื่อการเรียนการสอน ลงสื่อต่าง ๆ ของบริษัท • ผลิต และพัฒนา VDO Production แนวสร้างสรรค์ • ทำ Project ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เบื้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน 100 บาท / วัน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• งานบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท บริหารจัดการรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ • ติดต่อ ประสานงาน เคลมประกันภัย เมื่อมีทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย • ออกปฎิบัติงานไปยังพื้นที่เกิดอุบัติเหตุร่วมกับทีมประกันภัย • จัดทำรายงานสรุป ประจำเดือน ประจำปี ส่งหัวหน้างาน • สามารถเดินทางออกไปต่างจังหวัดได้
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• จัดทำเช็คและจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ ต่างๆ • จัดทำการชำระเงิน โอนเงินกับบริษัทในเครือ • บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร, กระทบยอดตรวจทานยอด • จัดทำและนำส่งต้นฉบับใบกำกับภาษี พร้อมทำรายงานภาษีซื้อ • จัดทำเเละจัดเตรียม เอกสารประกอบยื่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 • จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-35,000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ร่วมกับทีมถ่ายทำ และตัดต่อ คลิปวีดีโอสื่อการเรียนการสอน ลงสื่อต่างๆของบริษัท (Online Training) • นำเสนอความคิด สร้างสรรค์ พัฒนา VDO Production ของทีม • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เบื้ยเลี้ยง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- เป็นการฝึกงานในลักษณะ Project Base คือใช้เวลาในช่วงพัฒนา Website ตามโจทย์ได้รับมอบหมาย - ใช้เวลาศึกษา เรียนรู้ ทดลอง และค้นคว้าเพื่อพัฒนา Project - มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาหากต้องการ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- ออกแบบ Graphic, Artwork, Infographic, Poster, Thumbnail - ออกแบบ สื่อต่าง ๆ สำหรับการสนุนงานภายในบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เบื้ยเลี้ยง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ออกแบบ/ถอดแบบงานระบบ Solar Energy ให้ไปเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานวิศวกรรม. • จัดทำประมาณการราคาโครงการ (Cost Estimate) และประเมินความคุ้มค่าในการเสนองานในแต่ละโครงการ • จัดทำรายการประกอบการเสนอราคา ยื่นซองต่าง ๆ เช่น diagram, drawing, BOM, BOQ เป็นต้น • ประเมินราคาและพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาของ subcontract และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จาก supplier • สนับสนุนทีมในการสำรวจ ติดตั้ง และส่งมอบ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เปิดกว้างตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- รับผิดชอบหลักในด้านการสรุป กระทบยอด ปิดงบประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องปี - วิเคราะห์และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงินอื่น ๆ ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร - ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย - รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• นำเสนอสินค้าและบริการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับกลุ่มบ้านพักอาศัย (Residence), โครงการ และผู้ให้ความสนใจจากช่องทางต่าง ๆ • ร่วมกับทีมในการวางแผนกลยุทธ์ รูปแบบการขายและการให้บริการ เพิ่มช่องทางการขาย ให้สอดคล้องกับตลาด • วางแผนบริหารงาน ดูแล และรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท • ศึกษาและสะท้อนความต้องการของลูกค้า ตลาด คู่แข่ง ให้กับทีมพัฒนาบริการให้สอดรับความต้องการของตลาด • ร่วมกับทีมวิศวกรรมในการประเมินความเหมาะสมและนำเสนอ Proposal ให้กับลูกค้า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ิ เงินเดือนตามประสบการณ์+ค่าคอม
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- จัดการและดูแล (Managing and monitoring) ระบบ Cloud Service เช่น Cloud Server ,Cloud Hosting ,Cloud Mail, Cloud Backup. - ติดตั้ง อัพเกรด และซ่อมบำรุง (Implementing, upgrading and maintaining) ระบบ Server และ Infrastructure ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ที่เกิดขึ้นกับ Server และ Application & Service ที่รันอยู่บนระบบ - ดูแลจัดการการ backup & restore & replication server
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• Design and develop software system to support business requirements. • Consult with users, analyze requirements, and recommend technical specifications. • Develop accurate and efficient software system according to the requirements. • Build and deploy software to several environments. • Support, investigate and analyze the root causes of reported issues/defect/problems of the software system.
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 60,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
Develop a detailed project plan and action plans to track progress. Manage changes to the project's scope and schedule. Coordinate internal and third-party resources for project execution. Manage relationships with business partners and all stakeholders. Interested in new technology and IT systems and able to conduct a competitive analysis and some preliminary research. Understand the business requirements and can translate them into the technical requirements.
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.