- Monitor Link & Network - ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Internet ของลูกค้าองค์กร - ประสานงานกับ Operator ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเหตุเสียของลูกค้า - ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไข ให้กับลูกค้ากรณีมีปัญหา
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร - วางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางจุดหมายปลายทาง - ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้(เป็นบางครั้ง) -
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ในการติดตั้ง แก้ไข สายเคเบิล/ อุปกรณ์ รองรับการส่งมอบวงจรให้ลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐาน - ร่วมประชุมกับการไฟฟ้ารองรับการจัดระเบียบสาย/ ย้ายแนวตามแผนของการไฟฟ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
• บันทึกรายการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินและรายการปรับปรุงบัญชี • จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน • จัดทำรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์, สรุปรายงานประจำเดือน • ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ตรวจสอบ, ตรวจเช็คอุปกรณ์, ทำความสะอาด Router ที่ลูกค้าส่งคืน - คีย์รหัสอุปกรณ์ลงระบบคอมพิวเตอร์ - บรรจุ Router ลงกล่อง - ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. - ปฎิบัติงานที่ วังน้อย จ.อยุธยา 1 อัต
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน, วังน้อย
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบสื่อสัญญาณ ระบบกำลัง ข่ายสายตอนนอก ให้ใช้งานได้ตามปกติ -ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสัญญาณ ตามแผนงานที่กำหนด -ประสานงานติดต่อลูกค้าภายในและภายนอกในกา
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ดูแล แก้ไขและตรวจสอบระบบ Facility ภายในห้อง Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ - ติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์สื่อสัญญาณ, เชื่อมต่อ/ยกเลิกวงจร - แก้ไขเหตุขัดข้องของระบบ Facility และอุปกรณ์ลูกค้า - ป
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ดูแลงาน Presales ในส่วนของลูกค้าองค์กรด้านจัดหาออกแบบและวางระบบ ICT, Network, Leased Line, AP, WIFI, Smart Building เป็นต้น (www.jts.co.th) - ประสานงานนัดหมายลูกค้า, Get Requirement, ออกแบบ Solution, นำเสนองาน, ประสานงานขอราคากับ - Distributor/Supplier, จัดท
• Update corporate News & Business information to website and platforms. • Manage content on the company website for the part of investor relation both Thai and English • Translate Thai documents/contents to English. • Prepare documents for Board of director meeting and shareholder meeting. • Create News / Content about business news, SET news, Investor • To be a point of contact to answer any inquiry for both Thai & English investor community.
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
1.ติดตั้ง/เดินสาย ให้กับลูกค้าผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB (สาย Lan, สายไฟเบอร์ออฟติค, สายโทรศัพท์) 2. แก้ไขเหตุเสียให้กับลูกค้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3BB 3. ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย (ไฟเบอร์อ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13000++(ค่าประสบการณ์+OT)
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
1.ดูแลรับผิดชอบงานบริการหลังการขายให้กับลูกค้าเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน (Complaints) ผ่านช่องทางของ Helpdesk Support ได้แก่ Telephone, Fax, E-mail, Website เป็นต้น 2.ติดต่อประสานงานกับ ฝ่าย (NOC) และทีมงานผู้เกี่ยวข
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท 2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ 3.ออกหาลูกค
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- รวบรวมและจัดทำข้อมูล รายงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายคลัง (Logistics) - ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของฝ่าย - จัดทำและติดตามเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ - ประสานงานฝ่
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-17,000
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
-งานติดตั้งลูกค้าใหม่และตัดถ่าย FTTx ,ติดตั้งกล่อง TV -งานแก้ไขเหตุเสียลูกค้า DW -งานแก้ไขเหตุเสีย Urgent -งานรื้อถอนยกเลิก Node และ Cable
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA - พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม - วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง - ทำงานร่วมกับทีม Infrast
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ร่วมกับทีม IT ดูแลระบบ Network Infrastructure สำหรับการใช้งานภายองค์กร 3BB - ติดตั้งและ Setup อุปกรณ์ Network เช่น Switch, Router - ติดตั้งและตรวจสอบสถานนะการทำงานของ Network ผ่าน Network Monitor tools ต่างๆ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา Networ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- รับสมัคร แนะนำการใช้บริการ Internet 3BB - ออก Booth จัดกิจกรรมเสนอขาย Internet 3BB - แสวงหาลูกค้าใหม่และดูแลติดตามลูกค้าเก่า
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000++ (มีค่าคอม+OT )
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- Manager and Setup microservice system, server infrastructure. - Automating the configuration and provisioning of environments through CI/CD tooling. (Jenkins) - Monitoring all installed systems, application and infrastructure performance. - Collaborate with developer team to deploy software or microservice.. - Operate system troubleshooting and problem-solving across platform and application
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงและตามประสบการณ์
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
• พัฒนา Website, Web service ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาตามโปรเจค • พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติมบนโปรเจคที่มีอยู่แล้ว • วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าแ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้า - เดินสายโทรศัพท์, สาย Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ Router - ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเสียตามที่ได้รับมอบหมาย *รายได้ประกอบด้วย เงินเดือน 12,000 + ค่าประสบการณ์ + โ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 21 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.