งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ และรับผิดชอบยอดขาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-วางแผนและดำเนินการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน -รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย -แนะนำฝึกสอน จัดฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามมาตรฐานบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
นำเสนอสินค้า/ดูแลลูกค้าเก่า-หาลูกค้าใหม้่/ปิดการขายและติดตามการชำระเงิน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ขายวัสดุเกี่ยวกับงานสะพาน/การซ่อมแซมสะพาน - ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบยอดขาย ปิดการขาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
หาลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม ขายงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ปฏิบัติงานไซต์งานคลอง 9 ปทุมธานี -วิเคราะหการบ่งชี้อันตรายในการทำงาน ขั้นตอนอันตรายต่อนายจ้าง -ปฏิบัติตามกฏหมายด้านชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม -จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยในการส่งให้กับหน่วยงานราชการ -Morning Talk -อบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ทำ -งานอื่่นๆที่เกี่ยว่ข้องกับจป.วิชาชีพที่พึ่งกระทำ
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลงกัน
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงานก่อสร้าง -ส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกินที่กำหนด -รายงานผลความคืบหน้างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
วางแผนและบริหารโครงการ Time Cost Quality Clear spec, แบบ, ออกแบบ,
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000++
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ขับรถ ดูและรักษารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานต่างจังหวัดได้ ทำงานกลางคืนได้ ทำงานล่วงเวลาได้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000+
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงานติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่นและติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น -ควบคุมงานทดสอบแรงดึงของน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก -ควบคุมงานรื้อถอนโครงสร้าง ตัด สักด เจาะ คอริ่ง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000+
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมงานงานรีโนเวทอาคารสูงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุ คำนวณพื้นที่ ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมดูแลไชต์งานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลผู้รับเหมาและคนงาน -ตรวจสอบคุณภาพงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 23,000-35,000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมงานตกแต่งภายในและสถาปัตย์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมบริหาร แรงงานใน site งาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ขับรถผู้บริหารจากหลักสี่มาสำนักงานใหญ่ท่าพระ ไปตรวจงานตามไซต์งานต่างๆ ในกรุงเทพฯ กรณีออกไซต์งานต่างจังหวัดจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ -ตรวจเช็ครถยนต์, ทำความสะอาดรถยนต์ อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย -กรณีทำงานเกินเวลา จ่ายพิเศษต่างหากเหมาจ่าย หรือตามตกลง
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-จัดทำเอกสารเบิก-คืนวัสดุ เอกสารขออนุมัติวัสดุของแต่ละโครงการ -จัดทำแผนงานและเอกสารความก้าวหน้าของงาน ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับผู้รับเหมาและช่าง, ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดทำงบประมาณโครงการ -ควบคุมคุณภาพของงานและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาติดตามความคืบหน้าให้ดำเนินการถูกต้องตามแบบ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000+
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ประสานงานโครงการ จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ถอดปริมาณงาน งานเพิ่ม-ลด ติดตามความคืบหน้าของงาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ดูหน้างานเพื่อประมาณราคา, เตรียมแบบ Shop drawing ในการเสนอราคาและก่อสร้าง -ตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมเอกสารในเบิกงวดงานและขออนุมัติในการก่อสร้าง -จัดหาผู้รับเหมา -ติดต่อประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตามความคืบหน้าของงานให้เป็นไปตามแผน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-40,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.