1.จัดทำเอกสารการนำเข้า 2.ดำเนินการติดต่อ บริษัทซัพพลายเออร์ เรือ ชิปปิ้ง 3.ประสานงานกับลูกค้า,ชิปปิ้ง,ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและการจัดส่งเอกสาร
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.วางแผนงาน วิเคราะห์งานด้านการขาย และการตลาดพร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาทีมขายได้เป็นอย่างดี และบริหารยอดขายของทีม 2.ดูแลยอดขายของทีมงาน 3.วางแผนงานทางด้านการตลาด 4.สรุปรายงานประ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย 2.ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัทฯ 3.ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4.จัดทำและยื่นแบบภาษีทุ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR - จัดทำและตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่างๆของบริษัท - ทำงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคลากรในองค์กร - ตรวจสอบเวลา ขาด/ลา/มาสายของพนักงาน - จดการงานค
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.งานด้านรับ เปิดบิลขาย ตัดรับชำระหนี้ วางบิลลูกค้า ตรวจสอบหนี้คงค้าง ติดต่อประสานงานกับ Sale ตรวจสอบราคาขาย 2.งานด้านจ่าย บันทึกค่าใช้จ่าย รับวางบิล ทำเช็คจ่ายตาม Due 3.งานด้านภาษี ภ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ทำบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ 2.คีย์ข้อมูล วางบิล จัดทำเอกสารข้อมูล 3.สรุปยอดบัญชีประจำเดือน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.รับผิดชอบเรื่องการขายสินค้า กลุ่มร้านค้า ชุมชน หมู่บ้าน ตลาด 2.นำเสนอสินค้า และจดออเดอร์จากร้านค้าทุกวันตามแผนงาน 3.มีค่าคอมมิชชั่น + ยอดเป้าการขายต่อวัน 4.มีพาหนะเป็นของตนเอง
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ประสานงานควบคุมดูแลงานด้านการส่งออก 3.ตอบอีเมลลูกค้า 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. บริหารจัดการและรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแผนกคลังสินค้า 2. กำกับและดูแลควบคุมสินค้าคงคลังและการเคลื่อนไหวของสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 3. การจัดงบประมาณการจัดการและคว
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ดูแลและซ่อมบำรุง พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการกระบวนการ ผลิตแผ่น 2. ตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในโรงงานและส่วน สำนักงาน 3. บันทึกรายงานผลการซ่อม
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.วางแผนการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อออกแผนการผลิตล่วงหน้าให้กับฝ่ายผลิต 3.แจ้งปัญหาจากการผลิต ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 4.ตรวจสอบ ปร
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้ -เก็บรวบรวมข้อมูลของรายงานประจำเดือน และสรุปผลการติดตามงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริหาร ตามที่ผู้บังคับบัญชาม
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล ตลอดจนการทำงานของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.แก้ไข ซ่อมแซมและป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกลและ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-รับสินค้า -ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -คีย์ข้อมูล -ตรวจสอบงานประจำวันของซัพพลายเออร์ -ตรวจนับสินค้าตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับม
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) (Organization chart) 2. จัด
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ออกส่งของตามรายชื่อลูกค้าแต่ละวันของบริษัทฯ จัดของส่งตามตารางส่งของตามที่บริษัทกำหนด (ในกรุงเทพฯ) และต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.