ประกาศรับสมัครงาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด (ในเครือปิยะกรุ๊ป) Position : HR TEAM (NEW GEN) Location : บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด (อำเภอเมืองสุราษรฎร์) ตอบกลับ แบบฟอร์มสมัครงาน Google Form: https://forms.gle/GWAjk99JarrAjVDv6 วันและเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-40,000 Baht
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ดูแลรับผิดชอบ การทำประกันภัยรถยนต์ ต่อภาษีและพรบ. - จัดทำวางแผนงบประมาณในส่วนงานทะเบียนและประกันภัยล่วงหน้า - กำกับดูแล บริษัทประกันภัยในเรื่องการออกเอกสาร - วางแผน สรรหา บริษ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ควบคุมและบริหารงานภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท บริหารจัดการควบคุมการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐาน ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ประสิทธิ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 20,000 - 30,000 + INCENTIVE
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บริหารทีมขายรถยนต์ Nissan ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ •บริหารในการจัดการและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย •บริหารในการแก้ปัญหาของทีมหาวิธ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000+ INCENTIVE+COMMISION + BONUS
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 40,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ให้คำปรึกษาลูกค้า เสนอการขายรถยนต์ 2. ติดตามผลไฟแนนซ์ แจ้งผลการพิจารณา ให้แก่ลูกค้า กรณีลูกค้ารอรถนาน ต้องแจ้งความคืบหน้า เป็นระยะ 3. ตรวจสอบรถที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งติด
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ + Commission + Incentives + Bonus + Etc..
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ให้คำปรึกษาลูกค้า เสนอการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD 2. ติดตามผลไฟแนนซ์ แจ้งผลการพิจารณา ให้แก่ลูกค้า กรณีลูกค้ารอรถนาน ต้องแจ้งความคืบหน้า เป็นระยะ 3. ดูแลลูกค้าหลังการขายกลุ่ม Premium เอกสาร
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : ​​5   อัตราค่าจ้าง : 10000 + Commission + Incentive and many more
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda 400cc ขึ้นไป
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000++
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
วัตถุประสงค์ของงาน 1.บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะทางที่คู่มือบำรุงรักษารถยนต์กำหนด ประกอบ ตรวจเติม ทำความสะอาด 2.เปลี่ยน สารหล่อลื่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ปรับแต่ง ตามคู่มือการบำร
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามความสามารถจริง 12,000 - 20,000 และค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
Job Responsibilities: 1. ต้อนรับลูกค้า และดูแลอำนวยความสะดวกลูกค้าในศูนย์บริการ 2. รับเรื่องและให้ข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าเกี่ยวกับการนัดหมายเข้าใช้บริการ 3. ติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการขายแล
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 15,000 (+ Incentive )
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. วางแผนการรับวัตถุดิบและสินค้า ควบคุมการรับวัตถุดิบและสินค้า 2. ทำการตรวจรับสินค้า ตรวจนับ เช็ค สินค้าและจดบันทึกข้อมูลในการรับสินค้า 3. วางแผนการจ่ายวัตถุดิบและสินค้า ควบคุม
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000+
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บริหารทีมขายรถยนต์ BYD ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ รู้ในแบรน์ รถยนต์ ไฟฟ้า BYD / บุคลิกดี น่าเชื่อถือ •บริหารในการจัดการและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000++ และค่า INCENTIVE & ค่า COMMISSION
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ให้คำปรึกษาลูกค้า เสนอการขายรถยนต์ 2. ติดตามผลไฟแนนซ์ แจ้งผลการพิจารณา ให้แก่ลูกค้า กรณีลูกค้ารอรถนาน ต้องแจ้งความคืบหน้า เป็นระยะ 3. ตรวจสอบรถที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งติด
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ 9,750 + Commission + Incentives + Bonus + Etc..
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ สามารถออกแบบสื่อ บนเว็บไซต์อื่นๆ 2. จัดทำรูปภาพกราฟฟิคสำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น 3. จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค 4. ออกแบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.มีประสบการณ์การใช้งานโฆษณาบน Facebook (เพื่อจัดการทีมที่ทำงานตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงรูปภาพหัวเรื่องและโฆษณางบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ) 2.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบสื่อโฆษณา
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บริหารทีมขายรถยนต์ Nissan ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ •บริหารในการจัดการและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย •บริหารในการแก้ปัญหาของทีมหาวิธ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000+ Bonus + Incentive + More if you can do it
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
มีทักษะ และความชานาญด้านการติดตั้งระบบ Server, Domain, Network, Mail Server, Firewall and Security, Backup, etc. เป็นอย่างดี ผ่านงาน IS09001 & IS014001 and company policy *** มีความรู้พื้นฐานระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ IT Security (ISO270021,ITIL,Cyber Security) มีประส
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ (BASE SARALY + COMMISION + INCENTIVE + ETC)
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้า BYD และแบรนด์ รถยนต์ BYD 2. ห้ความรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานขาย ทีมงานในหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า 3. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภั
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 + Incentive + Commission
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1. ทำโครงสร้างของการตลาด และ Budget Allocation 2. สามารถวางแผนและบริหารการจัดทำงบประมาณด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี 3. ดูแลภาพลักษณ์ ขององกรณ์ และ CI ของบริษัท (Technology adapted) 4. มีวิสัยทัศน์  ความสามารถ  แ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.