ประกาศรับสมัครงาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง โดยอาศัยหรือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ 2. กำหนดขั้นตอนการซ่อม ศึกษาคู่มือการซ่อมยางรถด้วยแม่แรงหรือไฮโดรลิก ถอดชิ้นส่วนออกมาซ่อม เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งถ่ายกำลัง ระบบไฟฟ้า รื้อชิ้นส่วนออกมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ เกียร์ วาล์ว ลูกปื้น คาบูเรเตอร์ เยนเนอเรเตอร์ พัดลม เบรค โช๊คอัพ 3. ตั้งศูนย์ล้อแก้ไขข้อขัดข้อง วงจรไฟฟ้า หรืองานบริการรถยนต์ เปลี่ยนหัวเทียนทองขาว เต
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ รายงานถึง: ผู้จัดการทั่วไป ภาพรวมงาน: ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการการดำเนินงานประจำวันของฝ่ายขายของตัวแทนจำหน่าย ตำแหน่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าทีมขายบรรลุหรือเกินกว่าเป้าหมายการขายและให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ความรับผิดชอบหลัก: การจัดการการขาย: จัดการและดูแลทีมขายของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการว่าจ้าง การฝึกอบรม และการฝึกสอนพนักงานขาย กำหนดเป้าหมายการขายและเป้าหมายสำหรับทีมขาย และตรวจสอบประสิทธิภาพเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ฿ 20,000, INCENTIVE, COMMISION
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัท และถูกต้องตามกฏหมาย 2.กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ 3.ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบซอฟท์แวร์การจัดการงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ business model ของโครงการ 4.ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอก 5.บริหารจัดการพนักงานและอุปกรณ์เครือข่ายและระบบ Network และ Server ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 6. บริหารจัดการกระบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 + ตามความสามารถ
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.กำหนดเป้าหมายการขายเเละเป้าหมายสำหรับทีมขาย 2.พัฒนาเเละใช้กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายของสินค้า 3.ควบคุม ดูเเลการบริการของพนักงานที่ปรึกษาฝ่ายขายให้มีการบริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้าทุกราย สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ 4.ตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้า การเเก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ 5.จัดเตรียมเเละส่งรายงานการขาย ระดับสินค้าคงคลัง เเละคำติชมลูกค้า เพื่อนำเสนอเเก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 6.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายเเละให้คำเเนะนำ เพื่อปรับป
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ท่าชนะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าcommission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
- ดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์บริการโดยรวม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย และเป้าหมายที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ - ให้คำแนะนำชี้แจงข้อข้องใจของลูกค้าให้กระจ่าง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ - พัฒนาด้านการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้ได้ตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนด - ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ลูกค้า ที่นำรถยนต์เข้ามารับการบริการ - ให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา หรือคำแนะนำให้กับหัวหน้าฝ่ายทุกแผนก ตลอดจนควบคุมการดูแลการทำงานของพนักงาน ในศูนย์บริการ - ประสานงาน
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.หาลูกค้าคาดหวัง และหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้าเก่า 2.ต้อนรับ เยี่ยมเยียนลูกค้าใหม่และลูกค้าที่อยู่ในฐานการขาย 3ให้คำปรึกษาและอธิบายเกี่ยวกับสินค้า ที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า 4นำเสนอสินค้า อธิบายคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า 5ดำเนินการเจรจาการซื้อขาย และข้อตกลงอย่างเหมาะสมกับลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท เพิ่มค่าcommission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
สร้างการรับรู้ให้เเก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ตำเเหน่งงานนี้จะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเเละความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา เเนะนำในขั้นตอนการซื้อรถ ตั้งเเต่การติดต่อครั้งเเรก จนถึงปิดการขาย ตลอดจนสามารถให้การบริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้า จนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าcommission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
สร้างการรับรู้ให้เเก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ตำเเหน่งงานนี้จะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเเละความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา เเนะนำในขั้นตอนการซื้อรถ ตั้งเเต่การติดต่อครั้งเเรก จนถึงปิดการขาย ตลอดจนสามารถให้การบริการที่เป็นเลิศเเก่ลูกค้า จนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + Commission +ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ชื่อตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ รายงานถึง: ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาพรวมงาน: สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเเก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คอยให้คำปรึกษาการขายรถยนต์เเละบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและขายรถยนต์ให้กับลูกค้า ตำแหน่งนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ความรับผิดชอบหลัก: ฝ่ายขาย: มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาแนะนำลูกค้าตลอดขั้นตอนการซื้อ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + Commission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ชื่อตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ รายงานถึง: ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาพรวมงาน: ที่ปรึกษาการขายรถยนต์มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและขายรถยนต์ให้กับลูกค้า ตำแหน่งนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ความรับผิดชอบหลัก: ฝ่ายขาย: มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาแนะนำลูกค้าตลอดขั้นตอนการซื้อรถ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย แสดงใ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ + Commission + Incentives + Bonus + Etc..
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ที่ปรึกษาการขาย รถยนตร์ สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว เงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำ มาตรฐานกรมแรงงาน มีเป้าการขายประจำเดือน มีเป้าการขายประจำไตรมาส มีค่าคอมมิชชั่น มีค่าอินเซ็นทีป -สามารถปฏิบัติงานประจำที่ Nissan สุราษฎร์ปิยะ (สาขา เกาะสมุย)
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท เพิ่มค่าcommission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย รายงานถึง: ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาพรวมงาน: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและขายสินค้าให้กับลูกค้า ตำแหน่งนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ความรับผิดชอบหลัก: ฝ่ายขาย: มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขาแนะนำลูกค้าตลอดขั้นตอนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงกา
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + Commission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
วัตถุประสงค์ของงาน 1.บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะทางที่คู่มือบำรุงรักษารถยนต์กำหนด ประกอบ ตรวจเติม ทำความสะอาด 2.เปลี่ยน สารหล่อลื่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ปรับแต่ง ตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีหัวหน้าคอยกำกับและแนะนำ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามความสามารถจริง 1,200 - 20,000 และค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.จัดทำงบการเงินของบริษัท 2.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 3.ควบคุม ตรวจสอบการรับ-การจ่ายเงินของบริษัท 4.ควบคุมการจัดทำงบประมาณ 5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 6.ติดต่อประส่านงานกับหน่วยงานภายนอก
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เเละรับโทรศัพท์เมื่อลูกค้าเข้ามาติดต่อ เพื่อรับเรื่องไว้เบื้องต้นและเเจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนุบสนุนเเละพัฒนาการขายเเละบริการ 3.โทรติดตามหลังการขาย หลังส่งมอบรถให้กับลูกค้า 4.บันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเเละดำเนินการเเก้ไขปัญหา 5.บันทึกข้อมูลการส่งมอบรถยนต์ เเละโทรติดตามลูกค้าหลังการส่งมอบ 6.ตกแต่งภาพการส่งมอบรถ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ที่ปรึกษาด้านตัวถังและสี มีหน้าที่ ดูแลการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้ได้รับการบริการที่น่าพึงพอใจ ให้คำแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าตรวจ เช็คระยะซ่อม วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเเก่ลูกค้า จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า จัดทำเอกสารการซ่อม วางแผน ติดต่อนัดลำดับการเข้าซ่อม รวมทั้งเพิ่มยอดขายและสร้างโอกาสการขายงานครั้งต่อๆ ไปเข้าศูนย์บริการให้ได้มากที่สุด ผู้ให้คำปรึกษาด้านบริการมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการทำกำไรจากงานบริการ สื่อสารกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพอใจให้กับลุก
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะทางที่คู่มือบำรุงรักษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์กำหนด ประกอบ ตรวจเติม ทำความสะอาด 2.เปลี่ยน สารหล่อลื่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ปรับแต่ง ตามคู่มือการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ โดยมีหัวหน้าคอยกำกับและแนะนำ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
วัตถุประสงค์ของงาน 1.บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามระยะทางที่คู่มือบำรุงรักษารถยนต์กำหนด ประกอบ ตรวจเติม ทำความสะอาด 2.เปลี่ยน สารหล่อลื่น ชิ้นส่วนอะไหล่ ปรับแต่ง ตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์ โดยมีหัวหน้าคอยกำกับและแนะนำ 3.ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง 4.ตรวจสอบงานซ่อมก่อนส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
-ช่างพ่นสี ทำหน้าที่ซ่อมแซมสีที่รอรับมาจากลูกค้า ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม -ซ่อมแซมสีตามขั้นตอนการทำงาน (พ่นสี,การเตรียมผิว,ผสมสี,ปรับสี,ติดกระดาษกาว,ขัดเงา) -แยกและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ตามความจำเป็นของงานสี -ตรวจสอบคุณภาพหลังงานซ่อมสี -ซ่อมแซมแก้ไขงานในกรณีทำตรวจสอบ คุณภาพ NG หรือกรณี come-back -ทำงานร่วมมือกับกระบวนการซ่อมตัวถัง -แจ้งให้ผู้ประเมินราคาทราบถึงงานซ่อมสีที่เพิ่มเติม -บำรุงรักษาตู้พ่น/อบสี (เปลี่ยนแผ่นกรอง)
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+commission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บริหารจัดการกระบวนการและขั้นตอนในการเข้ารับบริการของลูกค้าให้การต้อนรับและช่วยเหลือลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความเคารพและน่าเชื่อถือ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในในการลงผ่านข้อมูลที่จำเป็นระหว่างลูกค้าและพนักงานในศูนย์บริการซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการทำธุระกิจทางด้านการบริการหลังการขายโดยรวม ระบุขอบเขตของงานซ่อมบำรุงร่วมกันกับลูกค้า และทำการทดลองขับ เพื่อยืนยันปัญหาหากจำเป็น รวมทั้งตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถลูกค้าก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+commission
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.