งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมดูแล แก้ไขและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และระบบITในองค์กร 2. จัดทำติดตั้ง แก้ไข ดูแลสายสัญญาณ server , routerNetwork,wireless
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและประเมินมูลค่าโครงการเพื่อนำเสนองาน ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินวัสดุประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์ งานสแตนเลส สายพานลำเลียง ฯลฯ ควบคุมการออก
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000-25000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลั
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-28,000+com
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ( ร้านค้า , ห้างสรรพสินค้า , หาตัวแทนจำหน่าย , ลูกค้าทั่วไป ) สำรวจความต้องการของลูกค้า และให้บริการดูแลก่อนและหลังการขาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-จัดทำใบเสนอราคา รับออเดอร์การสั่งซื้อ และประสานงานให้จัดส่งตามเวลา ติดตามงานความพึงพอใจ -ประสานงานภายในองค์กรและลูกค้าในขั้นตอนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ให้ข้อมูลเกี่ยวกั
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลั
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,00-11,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1. จัดทำเอกสารฝ่ายขาย 2. ดูแลตารางงานช่างและวิศวกร 3. ประสานงานโครงการต่างๆ ของลูกค้า 4. ดูแลเอกสารภายในฝ่าย และ ส่งเอกสารต่างฝ่าย 5. สรุปรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอผู้จัดการ
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ แนะนำ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบประเมินการของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยโดยแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ควบคุมการผลิตจดบันทึก อุณหภูมิและรายละเอียดของงาน ชั่งน้ำหนักก่อนเข้า-หลัง จากการเผาถ่านกัมมันต์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 352 บาท/วัน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบและดูแลงานโครงการต่างๆของลูกค้าเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็น ระบบแช่แข็งในโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจความต้องการของลูกค้า ประเมินมูลค่าของโครงการ ตลอดจนควบคุม ติดตั้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9,000 - 12,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- เช็คราคาสินค้าตาม Spec สินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงต่อรองราคามสินค้า - เปิด PO สั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับ Supplier ตาม Order ที่สั่งไป - ตรวจสอบเอกสารสินค้าเข้า และเอกสารสินค้าอ
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ขับรถยนต์ของทางบริษัทฯ - บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจา
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- จัดทำใบสำคัญจ่ายของเจ้าหนี้ / ใบสำคัยจ่ายให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ตามความรู้ความสามารถขิงเจ้าหน้าที่บัญชี - ตววจสอบเอกสารต่างๆพร้อมสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่สงๆเพื่อจ
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 22,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ดูและออกแบบงานนิตยสารของบริษัท เพื่อเผยแพร่ข้อมูลใน Facebook - ออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - สามารถทำ Artwork ได้ - สามารถตัดต่อ VIDEO ได้ - จัดทำกราฟฟิกดีไซน์ได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000-25000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-ดูแลงานฝ่ายบุคคล -งานอบรม -สรรหา -สวัสดิการพนักงาน -งานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
-ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ และนำเสนองาน ตัดต่อภาพ ถ่ายรูป ต่างๆ -ทำเว็บไซด์บริษัทฯ -ทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อสังคม -สามารถถ่ายรูปได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.