ปั๊มน้ำมันShell..เปิดใหม่สาขาธาตุพนม หน้าที่หลักกำกับดูแล บริหารจัดการการให้บริการลูกค้า ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ตลอดจนการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000+ค่าคอมมิชชั้น
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
บริหารการขาย และงานด้านบริการ
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาทขึ้นไป + ค่าตำแหน่ง+ Incentive + อื่นๆ
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
รับเงินจากลูกค้า คีย์ข้อมูลเข้าระบบ รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
-ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า หาลูกค้า และงานประชาสัมพันธ์ -การตลาด ส่วนกิจกรรมต่างๆ
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
ดูแลบริหารงานสาขา ศูนย์บริการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สกลนคร   เขต : เมืองสกลนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
-สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดูแลงานด้านเอกสาร การพัฒนาระบบ -สามารถควบคุมดูแล ระบบการซ่อม-พัฒนาระบบ ทั้ง คอมพิวเตอร์+CCTV+โทรศัพย์ภายใน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
- รับ ตรวจนับ สินค้า ผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบและส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของสินค้า ผลิตภัณ
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000 ขึ้นไป
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
-จัดเตรียมสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติด้านบุคลากร -ประสานงานด้านสวัสดิการแรงงานและงานประกันสังคม -งานด้านการ Recruitment -จัดทำทะเบียนลูกจ้าง
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
-ตรวจสอบความความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารทางการเงิน -ติดตามเอกสารทางการเงินและบัญชี เช่น รายรับ-รายจ่ายให้ครบถ้วน -วิเคราะห์รายการและงบการเงิน -จัดเตรียมเอกสารภาษี -ราย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-18,000 บาทขึ้นไป(หรือ ตามประสบการณ์)
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
ให้บริการลูกค้าในสถานีปั๊มน้ำมันShell..เปิดใหม่สาขาธาตุ.
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2564
- ปฏิบัติงานประจำ สาขาวาริชภูมิ , สาขาเต่างอย - บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของสาขาที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้บร
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สกลนคร   เขต : เต่างอย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาทขึ้นไป + ค่าตำแหน่ง+ Incentive + อื่นๆ
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
- พัฒนา วางแผน ในเรื่อง Implement ระบบใหม่ๆในองค์กร - วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่า
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
- ปฏิบัติงานประจำ สาขาวาริชภูมิ จ.สกลนคร - ปฏิบัติงานประจำ สาขานาทม จ.นครพนม - บริหารจัดการงานด้านต่างๆของสาขาที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบดำเนินการตามเป้า
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สกลนคร   เขต : วาริชภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
1.สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว 2.ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน และเอกส
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-40,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
1.บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 2.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสำเร็จ 5.สอนและถ่ายทอดงานได้เป็นอย่างดี 6.อ
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาทขึ้นไป + ค่าตำแหน่ง+ Incentive + อื่นๆ
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
- รับผิดชอบ ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงานและงบประมาณประจำปีของฝ่ายบริหารหนี้ และวางแผนมาตรการการบริหารจัดการหนี้ การติดตามหนี้และประนอมหนี้ให้เป็นไปต
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 40,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
ให้การแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ ออกใบเสร็จ เช็คอุปกรณ์รถ ก่อนส่งมอบลูกค้า
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000 บาทขึ้นไป + ค่าตำแหน่ง+ Incentive + อื่นๆ
วันที่ : 5 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.