ประกาศรับสมัครงาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิด
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางบ่อ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และติดต่อลูกค้าภายนอก เพื่อนัดชำระเงิน - ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า - ติดตามทวงถามและประนีป
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด อำนาจเจริญ   เขต : เมืองอำนาจเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอรถ+Incentive (Commission)+เบี้ยขยัน
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเปิด
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี   เขต : หนองแค
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เมืองเพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000-25,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1.วางแผนการติดตามทวงถามหนี้ และเส้นทางในการทวงถามหนี้ 2.ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ 3.สืบค้นหาข้อมูล และช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ท
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : นางรอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 -25,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 - 25,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้สิน โทรศัพท์หาลูกค้า, ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย, Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ 2. ปฏิบัติตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไป
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด เพชรบูรณ์   เขต : หล่มสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
• Prepare and manage reporting of (non-financial) key performance indicators (KPI) to customer on monthly basis. • Creating and manage filing systems ie. Paperwork, documents and computer-based information • Monitor and Operate Data Centers critical functions and facilities to meet or exceed Service Levels.
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : บ้านแพ้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 19,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีทุจริตภายในและกรณีทุจริตภายนอก - รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการร้องขอ - ดำเนินการระงับความเสียหาย ตรวจสอบข
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ - ติดต่อติดตามลูกค้าให้ต่อประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัทฯ - เช็คราคา และเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันภัยให้กับลูกค้า - ดำเนินการ
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1.ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละวันของทีมงานธุรการสำนักงานใหญ่และศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้ง รับผิดชอบงานประชุมประจำเดือน 2.รับผิดชอบการบริหารงานสำนักงานของสำนักง
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 19,000-25,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 19,000-25,000   อัตราค่าจ้าง : บาท / เดือน
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
อัตรา : 19,000-25,000   อัตราค่าจ้าง : 1
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- สนับสนุนการทำงานของแผนกเร่งรัดหนี้สิน - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อการประชุมทั้งภายในดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ตรวจสอบ
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.