ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
1.จัดยาให้คนไข้ 2.จ่ายยาให้คนไข้ 3.บริหารจัดการงานในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ให้ข้อมูล บริการลูกค้า และรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 50,000 ต่อเดือน
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
1. ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการแพทย์ 2. จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3. รายงานสภาพลักษณะหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือความเสียหายต่อผู้บัง
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-18,000 บาท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ผู้ช่วยจัดทำเอกสารทางบัญชี และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
1.จัดยาให้คนไข้ 2.จ่ายยาให้คนไข้ 3.บริหารจัดการงานในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ช่วยเตรียมและส่งเครื่องมือในการทำฟันให้แพทย์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
1.จัดยาให้คนไข้ 2.จ่ายยาให้คนไข้ 3.บริหารจัดการงานในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแลและบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเงินสด
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
บริหารจัดการภายในแผนกทันตกรรม งานด้านพัฒนาคุณภาพภายในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ทบทวนการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ , ทบทวนกระบวนการดูแลรักษา , ทบทวนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ให้บริการตามมาตราฐานวิชาชีพพยาบาล
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
1.การให้การดูแลผู้ป่วย 2.การให้บริการผู้ป่วย ประจำแผนกดังนี้ 1. แผนก ER 1 อัตรา 2. แผนก OPD 3 อัตรา 3. แผนก x-ray 1 อัตรา 4. แผนก ทันตกรรม 1 อัตรา 5. แผนก เภสัชกรรม 1 อัตรา
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
Support User ในส่วน Hardware และ Software โปรแกรมของโรงพยาบาล และโปรแกรมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - วางแผนควบคุมดูแลสำหรับงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร - นำเสนอข้อมูลขององค์กรผ่านงานเขียน เช่น ข่าวประชาส
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามแผนการตลาด เสนอขาย ให้การปรึกษา แนะนำ การให้บริการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.