งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และกฏหมายกำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพศชาย-หญิง อายุ 24 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) มีใบรับรองวิชาชีพ จป. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง (หรือตามตกลง)
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ดูแลการเลื่อย การทำงานของพนักงานในแผนก และคุณภาพไม้ที่ผลิตออกมา
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ขับรถแบคโฮคีบไม้ บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติอื่่นที่ได้รับจากมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
คุณสมบัติ 1.มีความขยันและอดทน พร้อมเรียนรู้งาน 2.สะดวกในการเดินทางมาทำงาน 3.หากมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพไม้  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 5.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป 
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก) 2.ใชคอมพิวเตอร์ได้ดี (พิมพ์จีนได้) 3.ดูแลเอกสารประกอบการขาย,ติดตามทวงหนี้ 4 จัดรถขนส่งทั้งในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ 5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งสินค้าทั้งในประเทศและการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1.บริหารจัดการ ดูแลการทำงานของแผนกต่างๆในส่วนโรงงาน 2.บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละแผนกให้เป็นไปตาม KPI ของบริษัทฯ 3.ดูแลต้นทุนผลิตรายวัน นำเสนอต่อทีมบริหาร และแก้ปัญหากรณีไม่ได้ตามเป้าหมาย 4.พัฒนาปรับปรุงระบบโดยยึดหลักคุณภาพ ISO มาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ 5. นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท / หรือตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
รับสมัครช่างไฟฟ้า มีความรู้ ความสามารถ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพไม้ท่อนที่มาจากลูกค้า 2.เดินทางไปดูแปลงไม้ อาจเป็นต่างจังหวัด (แล้วแต่กรณี) 3.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1. อายุ ไม่เกิน 35 2. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. มีภูมิลำเนา จ.ตรัง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ลูกหนี้ , เจ้าหนี้, บัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน, บัญชีค่าแรง และมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารการส่งออก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน ต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี 6.สามารถพูดอังกฤษ หรือ จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.นักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทฯ รับพิจารณาเข้าทำงานจากผลการศึกษา และกิจกรรมที่ทำในระหว่างการศึกษา เป็นต้น ฯลฯ 8.มีความรู้เรื่องการทำสวนยางจะพิจารณาเป็นพิ
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรได้ทั่วไป ร่วมงานกับเพื่อนได้ดี
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1.ซื้อของตามรายการ 2.ดูแลเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อ 3.เบิกของในสโตร์ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ควบคุมการทำงานทั้งหมดของแผนกแปรรูป วางแผนการเลื่อยไม้ ให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด ควบคุม ดูแล แก้ไข การทำงานของพนักงาน
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ติดต่อลูกค้าจีน นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1.ดูแลใบเลื่อยในการทำงาน 2.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
งานเรียงไม้ รายวันและรายเหมา รับจำนวนมาก
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : รายวันและรายเหมา
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพไม้ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และควบคุมการทำงานของพนักงานในความดูแล จัดการบริหารงานให้ราบรื่น
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ลักษณะงาน 1.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลวัตถุดิบในความรับผิดชอบ 2.บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน 4.ควบคุมต้นทุนของแผนก 5.ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
ดูแลเอกสารและใช้คอมพิวเตอร์ทำเอกสาร ชั่งน้ำหนักไม้และออกบิลน้ำหนัก ดูไม้หน้าลาน อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนย้ายวัตถุ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.