งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำการตลาด Online ผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Youtube, Google Adwords, SEO และเว็บไซต์ทั้งหมดของบริษัท
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ลงบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร จัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า ตามงานที่บริษัทฯ มอบหมาย
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ติดรถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หาลูกค้าตามมนิคมอุตสาหกรรมตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ **ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ** รายได้เป็นค่าคอมมิชชั่น อายุ ไม่จำก้ด
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เขียนโปรแกรม plc,AutoCAD, 3D ซ่อมบำรุงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ วิศวกร, PLC, AUTOCAD, 3D, ซ่อมบำรุง, เครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 /เดือน
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สินค้าของเราคือ สายรัดกล่อง เชือกโยงทุเรียน เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ต้องการพนักงานขายฟรีแลนซ์เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้า ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร ตามจังหวัดที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะ จังหวัด จันทบุรี ตราด ระยอง ศรีสะเกษ ชุมพร ยะลา นราธิวาส ฟรีแลนซ์ มีงานประจำก็สามารถทำได้
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : ทุ่งตะโก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ตามยอดขาย
วันที่ : 19 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• จัดเตรียมวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต ดูแลการเบิก – จ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปตามขั้นตอน • เช็ครับสินค้าเข้า-ออก ควบคุมการตรวจจำนวนและคุณภาพ • ทำการบริหารและควบคุมดูแลสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงสุดจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบและแยกเป็นหมวดหมู่ วางแผนคลังให้มีพื้นที่เหมาะสมและเพียงพอ • วางแผนในการสั่งสินค้าเข้ามาในสต๊อคได้อย่างเหมาะสมต่อปริมาณการใช้อยู่เป็นประจำโดยไม่น้อยหรือมากเกินไป • วางแผนทำการติดตามเอกสารและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ เพื่อทำการเคลียร์เอกสารและตัดค่
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท/เดือน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ บังคับ OT
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• การบริหารจัดการทั่วไป รวมถึงกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน วางแผนงานและขั้นตอนในการทำงานของแต่ละแผนก เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ • วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมแผนการผลิตให้ตอบสนองแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดมาตรฐานของสินค้าควบคุมคุณภาพของสินค้าในแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อ
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• ตรวจสอบชิ้นส่วนงานประเภทสายรัดพลาสติก เชือกฟาง ให้ตรงตามค่าที่ตั้งไว้ และตามความถี่ที่ตั้งไว้ • ร่วมแก้ไข้ปัญหา และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหากการผลิตมีปัญหา เช่นสินค้าผลิตได้ไม่ตรงตามสเปค • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่นำเข้าคลัง และปฏิเสธการรับเข้าหากสินค้าไม่ตรงตามสเปคคุณภาพที่ตกลงไว้ • วางแผนทำการติดตามเอกสารและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ เพื่อทำการเคลียร์เอกสารรายงานการผลิตและได้ตรงเวลา และถูกต้องกับการทำงานของพนักงาน หากพบถึงความบกพร่องให้ทำการแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องทันที • ทำเอกสา
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท/เดือน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ บังคับ
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ สินค้า เครื่องจักร ของบริษัท จัดทำแคตตาล็อคของบริษัท สามารถทำคอนเทรนท์วิดีโอใน TIK TOK และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.