ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ตรวจนับสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า - จดบันทึกการตรวจนับ - เช็คสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า - เช็คบิล จำนวนสินค้าว่าตรงตามบิลหรือไม่ - รับของเข้า-ออก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- งานทั่วไป ส่งของ ยกของ จัดเรียงสินค้า เบิก-จ่ายสินค้า แพ็คสินค้าเพื่อส่งออก
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 5 อัตรา ด่วนมาก   อัตราค่าจ้าง : วันละ 360 บาท
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ (รถแบบยืนขับและนั่งขับได้) - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
เชียร์ขาย-จัดชิม-โปรโมท-เรียง-เช็คสต๊อกสินค้าเช้าเย็นหน้าร้านและหลังร้าน-ส่งยอดขายทุกวัน
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 15 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 500-600 บาท
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
-ดูแลควบคุมระบบคุณภาพงานผลิต และติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน -ดำเนินการตรวจสอบติดตามภายใน และงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ติดตามการจัดส่งและตรวจสอ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1.ทำใบเสนอราคา ,วางบิล ,เรียกเก็บเช็คลูกค้า 2.ทำบันทึกใบสำคัญรายรับ-รายจ่าย พร้อมสรุปรายงาน 3.บันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 4.จัดเก็บเอกสารทางบัญชี 5.ดูแลเงินสดย่อยประจำเดือน 6.ประ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯหรืตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1.วางแผนควบคุมการทำงานในการเบิก จ่าย ตัด สต๊อควัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า 2.ควบคม ดูแล บริหารปริมาณ และมูลค่าสต็อคสินค้าวัตถุดิบ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (Inventory Cost Control) 3.รับผ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- เสนอขายสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้า ขายผลไม้แห้งนำเข้า - งานติดต่อ นำเสนอขาย ประสานงาน ระหว่างลูกค้าต่างๆ - งานขายสินค้าตามบูทต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯหรือตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ดูแลจัดการความเรียบร้อยในคลังสินค้า - ดูแลการรับเข้า - ตัดออก สินค้า - จัดทำรายการบรรจุของแผนก
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ควบคุม Line การผลิต ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย - งานเอกสารต่างๆ - ควบคุมดูแลพนักงานในแผกผลิต พนักงานประมาณ 50 คน (คนงานไทย และ ต่างด้าว) - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีประสบการณ์ด้
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
-ดูแลและรับผิดชอบการติดตามงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท -วางแผนการทำงานและควบคุมงานในส่วนที่รับผิดชอบ -ติต่อประสานงานกับห้างๆต่างและติดต่อประสานงานภานในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- งานควบคุมการซื้อสินค้า - การกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า - งานสต๊อคสินค้า
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขา
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ: หน้าที่หลักๆ เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1. กำหนด วางแผน ควบคุมและดูแลการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การบำรุงรักษาและการเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า โดยใช้การจัดการด้วยระบบ SAP ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา 2. ควบคุมและ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามที่ตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือตามบัญชี และจัดทำจัดทำสินค้าคงเหลือตามปีภาษี ต้นทุนสินค้า ตลอดจนลูกหนี้ จัดทำรายงานคำนวณอายุสต๊อกสินค้า จัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : As agreement
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
Job Highlights ㆍAccount Management ㆍGrowth mindset ㆍPassionate in transforming fresh produce industry Responsibilities ㆍWorking closely with top managements ㆍHandling key accounts sales performance of modern trade business unit ㆍPlan and set up effective sales and marketing strategies ㆍMaintain good relationship with customers ㆍWork as part of the Business Development team to improve overall company performance ㆍMarket research for new business lines
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯหรืตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
ประจำสำนักงานที่ตลาดไท คีย์ข้อมูลเข้าระบบ รับฝาก-ส่งสินค้า บริการลูกค้าที่มาส่งสินค้า
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.