ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ (รถแบบยืนขับและนั่งขับได้) - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า รับข้อเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า ประสานงานต่างๆของงานที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
-ประสานงานกับจัดส่ง เปิดบิลส่งของ เตรียมงานเอกสารต่างๆ -คีย์บันทึกข้อมูลต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน.งาน
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
Job Highlighted ㆍBusiness development, Business consulting, Marketing ㆍProject-management skills, strategic thinking ㆍPassionate in transforming fresh produce industry Responsibilities ㆍ Co-operate in planning, organizing promotional activities and business development. ㆍ Jointly set company directions to be used in marketing, public relations and sales. ㆍ Analyze various marketing factors such as services, products and market competitors. ㆍ Participate in planning and implementation of
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ดำเนินการปฏิบัติรับออร์เดอร์จากเซลล์และลูกค้าเพื่อทำการเปิดใบสั่งขาย - ดำเนินการปฏิบัติทำใบเสนอราคา ใบจอง ใบยืม ใบสั่งผลิต และส่งสเปคสินค้า - ดำเนินการปฏิบัติประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานขายสินค้าตามบูทต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯหรือตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ควบคุม Line การผลิต ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย - งานเอกสารต่างๆ - ควบคุมดูแลพนักงานในแผกผลิต พนักงานประมาณ 50 คน (คนงานไทย และ ต่างด้าว) - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
-ดูแลและรับผิดชอบการติดตามงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -วางแผนการทำงานและควบคุมงานในส่วนที่รับผิดชอบ -ติต่อประสานงานกับลูกค้าและติดต่อประสานงานภานในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการทำงาน รายงานยอดขาย สินค้าให้ฝ่ายบริหาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1. บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ายหมาย ให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ามากขึ้นและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจเพื่อการติดต่อซื้อขายในระยะยาว 3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการขาย 4. หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขายแต่ละไตรมาสกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการขาย 5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
1.รับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย รับออเดอร์อาหารจากลูกค้า / เสิร์ฟ /เช็คบิล ความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านอาหารในแต่ละวัน 2.ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 3ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stockวัตถุดิบ เป็นต้น 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามที่ตกลง
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
พนักงานร้านกาแฟ ชงกาแฟ-ขาย เก็บเงินเข้าระบบแคชเชียร์
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 380 บาท
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
งาน บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
แพ็คผลไม้สด ผลไม้แห้ง ติดบาร์โค้ด ปฏิบัติงานในสายงานผลิต ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : 363/วัน
วันที่ : 19 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.