ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
-ประสานงานฝ่ายขายเกี่ยวกับการเปิด PO -สรุปยอดขายของพนักงาน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี - ดูสต๊อคสินค้าสำเร็จรูป พร้อมขาย - ขายผ่านออนไลน์ ได้ - ตอบคำถามลูกค้าทางออนไลน์ได้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ดูแลและบำรุงรักษาระบบ / เครื่องมื่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้งานได้อย่างราบรื่น และสามารถบันทึกข้อมูลปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงระบบ เค
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบสินค้าได้ จัดทำไฟล์งานให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามแบบตัวอย่าง Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และตัวอย่างลูกค้า ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทกระเป๋าและสินค้าไดอารี่ แบรนด์ ของบริษัทฯ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ และมีวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้า หรือสร้างจุดสนใ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1.สามารถขึ้้นแพทเทิร์นตาม Drowing หรือตามแบบจริง 2.สามารถกำหนดวิธีการตัดเย็บ และตัดตัวอย่างได้ 3.สามารถแก้ไขแพทเทิร์นตามความต้องการของลูกค้าได้ 4.สามารถสร้างแบบและขึ้นตัวอย่างจาก
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
วิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ คำนวณราคาของสิื่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง ส่งใบสั่งซื้อ วิเคราะห์รายงานการรับรองของ ตรวจสอบใบกำกับสินค้า ส
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
สามารถทำงานกับเครื่องกลของโรงงานได้ และตัดแต่งโมล์เพื่อทำบล๊อค Logo ได้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนก - รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ 500 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1.ติดตามตรวจสอบยอดเงินโอน รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือบัตรเครดิต 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อวางบิล 3.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4.ทำค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 5.ทำ ภงด.3 ,
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
คำนวณราคาวัตถุดิบ ราคาต้นทุน ติดต่อประสานงานภายในองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- ควบคุมดูแลงานผลิตส่วน QC ก่อนส่งให้ลูกค้า ดูแลทีมงานให้ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง - ลำดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ในการส่งงาน - ตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับตัวอย่างของลูกค้า - งานเอก
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- ขายสินค้าประเภท ไดอารี่และสินค้าพรีเมี่ยม กระเป๋า หนังแท้ หนังเทียม - ขายสินค้าประเภท กล่องจั่วปัง กล่องแฟนซี่ กล่องจิวเวอรี่ - ปิดการขาย - หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายของ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- จัดเตรียมความพร้อมวัตถุดิบ สมุนไพร อุปกรณ์ ห้องทำงาน สถานที่สำหรับผลิตยา - ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบ สมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการผลิต - บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ ทำรา
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,750 บาท
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- ดูแลทำความสะอาด - ดูแลสวน - ทำกับข้าวพอได้ - ดูแลอาหารให้เจ้านาย 1 คน
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1. มีความรู้การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด Online ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. มีความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น มีผลงาน Facebook Fan page ,LING , IG หรือเว็บไซต์ 3. มีความรู้ความเข้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์, POP (point of sale) ออกแบบพวก shelf วางขายสินค้า แผ่นโฆษณา และงานประเภท Instruction card Manual ที่แนะนำการใช้สินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- เป็นผู้ที่สามารถสร้าง content ในสื่อ social media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ได้ รวมทั้งพวก newsletter เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทาง E-mail เพื่อ Update ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ - หาและประสาน
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 18,000
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ขับรถให้กับผู้บริหาร ตามความประสงค์ มีความรู้เรื่องการดูแลรถยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเคลม ดูแลความสะอาดของรถยนต์
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000.- บาท ค่าโทรศัพท์ 300/เดือน
วันที่ : 5 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.