ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล ดูแลด้านกลยุทธ์การตลาดของบริษัท ดูสื่อโฆษณา,วางแผนงบประมาณการตลาด, หาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆให้กับสินค้า,ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้ร
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-40,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ รับออเดอร์ลูกค้า จดออเดอร์ลูกค้า ของบริษัท ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 10,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
สามารถใช้โปรแกรม Illustartor, Photoshop,Premiere Pro และใช้กล้องถ่ายภาพได้ 1. จัดทำรูปภาพกราฟฟิคโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น FB, IG,เว็ปไซต์,Shopee เป็นต้น 2. ถ่ายภาพสินค้า, รีทัช,ตกแต่งสินค้าเพื่อการโฆษณา 3.
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1.วางแผนงานและดูแลกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท(นาฬิกา แบรนด์ WISE) 2.ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ารการตลาด 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-40,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
• วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างา
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000-30,000++
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
-ดูแลเรื่องเอกสารบัญชีสต๊อกสินค้า ฯลฯ -ดูแลสต๊อกสินค้า -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000-20,000++
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย (สื่อสารภาษาจีน) 2. ดูแลด้านเอกสาร ฯลฯ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
ดูแลสต๊อกสินค้าทั้งหมดของบริษัท งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000-18,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1. ขายสินค้านาฬิกา WISE ผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อ Social media ทุกช่องทาง 3. คอยตอบคำถาม และให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
-เปิดรับสมัคร คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานเข้าตามตำแหน่งที่บริษัทฯต้องการ -ทำเงินเดือนพนักงาน (สามารถใช้โปแกรม payroll ได้พิจารณาพิเศษ) -ดูแลเรื่องประกันสังคม และอื่นๆ -วางแผนการประ
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1. วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด 2. สำรวจตลาด และกลุ่มเป้าหมาย วางแผนร่วมกับเจ้าของแบรนด์ 3. สร้างภาพลักษณ์สินค้าและโปรโหมดแบรนด์ให้ป็นที่รู้จักในตลาด 4. จัดการบริ
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1.วางแผนงานและดูแลกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท(นาฬิกา แบรนด์ WISE) 2.ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ารการตลาด 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-40,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
- ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจาก Supplier ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ, อุปกรณ์และเครื่องจักรใ
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000+
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
-วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต -ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วนของนาฬิกา -ประกอบ และซ่อมบำรุง -ควบคุมการทำงานให้เป็นระบบ และบรรลุตามเป้าหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000-20,000++
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - จัดเก็บ/บันทึกเอกสารต่างๆ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร - ทำหน้าที่จัดทำเอกสารการ presentation ต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-35,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
- ตรวจเช็คสภาพนาฬิกาที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่อม - ซ่อมนาฬิกา ประกอบนาฬิกา - งานอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
• ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต • ปฏิบัติงานภายใต้น
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000++
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
- ดูแลวางแผนการตลาดการตลาดต่างประเทศ และสื่อโฆษนา - จัดเก็บ/บันทึกเอกสารของแผนกการตลาด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดต่างประเทศ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000
วันที่ : 24 ก.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.