ประกาศรับสมัครงาน Jiamphattana Energy International
งาน Jiamphattana Energy International
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร(ล่าม) ในการพูด เขียน ฟัง กับต่างชาติ เพื่อดูแลงานเกี่ยวกับงานเซอร์วิส ไฟฟ้ากำลัง ตู้คอนโทรลไฟฟ้า , PLC TOUCH SCREEN และมีความชำนาญ PLC HMI ของsiemens และ Schneider
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรอุตสาหกรรม ไฟฟ้าโรงงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
1.ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเป้าหมาย 2.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : หนองบัวระเหว
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ตรวจรับสินค้า/ เบิก/จ่ายสินค้า - ตรวจปล่อยสินค้าและตัดสต๊อกสินค้า - จัดเก็บสินค้าในคลังให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบและรายงานวันหมดอายุของสินค้าทุกสิ้นเดื
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ดูแลงานก่อสร้างของบริษัท - ออกแบบและกำหนด Spec เพื่อทำการก่อสร้าง - ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แผนงาน และงบประมาณ - ตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
หน้าที่รับผิดชอบ สำหรับตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ (ร้านอาหารสไตล์ยุโรป) - ดูแล/แนะนำสินค้าในร้านอาหารกับลูกค้า - ดุแลการเสิร์ฟอาหาร-เครื่องดื่มให้กับลูกค้า - ต้อนรับลูกค้า - งานอื่นๆ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : บ้านแพ้ว
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด กาฬสินธุ์   เขต : เมืองกาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด จันทบุรี   เขต : สอยดาว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas ต่างจังหวัด -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : ด่านช้าง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
1.บริหารจัดการ วิเคราะห์,วางแผน,ออกแบบ,ปรับปรุงแก้ไข,พัฒนาและประเมิณผลของกระบวนการ,เครื่องจักรและสนับสนุนการทำงาน 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ทำงานเชื่อม (เชื่อมไฟฟ้า,เชื่อมอาร์กอน) - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ปฏิบัติงานในแปลงปลูกพืช SMART GREEN HOUSE และระบบโรงเรือนของบริษัท ฯ -มีความรู้เรื่องการปลูกพืชในโรงเรือน และการจัดการในโรงเรือน รวมถึงการดูแลและการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมให้สามารถสร้า
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.