ประกาศรับสมัครงาน Jiamphattana Energy International
งาน Jiamphattana Energy International
- ออกแบบ และปฎิบัติการของบำบัดน้ำเสีย ทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ - วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในงานสิ่งแวดล้อม - ติดต่อประสานกับหน่วยงาน เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า - เขียนแบบและควบคุมง
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- สามารถ wiring ตู้คอนโทรล - มีประสบการณ์การใช้งาน PLC และ HMI โดยสามารถเชื่อมต่อ upload program - สามารถตรวจสอบwiring diagram ตู้ไฟฟ้า - ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ขับรถส่งเอกสาร สินค้า หรือ อื่นๆ ให้กับบริษัทฯ โดยต้องรับผิดชอบเรื่องเวลาตามกำหนด/แผนงาน 2. รับผิดชอบเอกสารหรือสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 ขึ้นไป
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
1.ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเป้าหมาย 2.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : หนองบัวระเหว
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
ขายไวน์และน้ำแร่ให้กับร้านอาหาร, โรงแรม, แคทเทอริ่ง มีความรู้เกี่ยวกับไวน์ สามารถให้ความรู้ด้านไวน์กับลูกค้าได้ ปฎิบัติงาน สนง.นนทบุรี ดูแลพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 2อัตรา และ ดูแลพื
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ปฏิบัติงานในแปลงปลูกพืช SMART GREEN HOUSE และระบบโรงเรือนของบริษัท ฯ -มีความรู้เรื่องการปลูกพืชในโรงเรือน และการจัดการในโรงเรือน รวมถึงการดูแลและการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมให้สามารถสร้า
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ดูแลงานก่อสร้างของบริษัท - ออกแบบและกำหนด Spec เพื่อทำการก่อสร้าง - ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แผนงาน และงบประมาณ - ตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ประเภทโรงงาน อาคารต่างๆ - เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ - ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานที
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ทำงานเชื่อม (เชื่อมไฟฟ้า,เชื่อมอาร์กอน) - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ดูแลต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ฉีดยา รดน้ำ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ - ปลูกต้นกล้วยหอม ต้นทุเรียน พรวนดิน - ทำความสะอาดอาคารสถานที่ส่วนกลาง - ถ้าทำซ่อมปะปา ไฟฟ้า เบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 425บาทต่อวัน
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
พนักงานเสิร์ฟ (ร้านอาหารสไตล์ยุโรป) และ ร้านเบเกอรี่ - ดูแล/แนะนำสินค้าในร้านอาหารกับลูกค้า - ดุแลการเสิร์ฟอาหาร-เครื่องดื่มให้กับลูกค้า - ต้อนรับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-13,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : บ้านแพ้ว
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด กาฬสินธุ์   เขต : เมืองกาฬสินธุ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด จันทบุรี   เขต : สอยดาว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
-ปฏิบัติงาน Operator ประจำ Plant Biogas ต่างจังหวัด -Maintenance เครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Bio gas) -ตรวจเช็คระบบและสภาพเครื่องยนต์ก่อนเริ่มเดินระบบ -จดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : ด่านช้าง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- สามารถ wiring และประกอบ ตู้คอนโทรล - มีประสบการณ์การใช้งาน PLC และ HMI โดยสามารถเชื่อมต่อ upload program - สามารถตรวจสอบwiring diagram ตู้ไฟฟ้า - ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
1.บริหารจัดการ วิเคราะห์,วางแผน,ออกแบบ,ปรับปรุงแก้ไข,พัฒนาและประเมิณผลของกระบวนการ,เครื่องจักรและสนับสนุนการทำงาน 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
งาน Jiamphattana Energy International
- ล้างทำความสะอาดจาน ชาม และอุปกรณ์ในครัว - ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายในครัว - เก็บจานที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **ปฏิบัติงานที่ร้านDULCE (ราชพฤกษ์) จ.
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000ขึ้นไป
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.