ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบในการติดต่อ แสวงหาลูกค้า เสนอขายสินค้า กระตุ้นให้ลูกค้า เกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อสินค้า ให้บริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงการให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าแล
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000.00-25,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ดำเนินการดูแล จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า ปฎิบัติตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ตรวจสอบ ยืนยันการรับมอบสินค้า การส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ปฎิบัติงานอื่
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการออกแบบกราฟฟิก ได้เป็นอย่างดีเช่น Photoshop,Adobe Flash,โปรแกรม Animation 2D/3D มีทักษะทางศิลปะในก
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000.00-25,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
กำหนดเป้าหมายและยอดขายของสินค้า และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆในการขาย รวมถึงสำรวจตลาดที่สามารถรองรับสินค้าที่จะขายได้ แก้ไข
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000.00-40,000.00 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
บริหาร จัดการ กำหนดแนวนโยบาย แผนการทำงานด้านการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ ควบคุม ติดตามงานตามแผนการทำงานด้านการขายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ ประเมินผ
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000.00-40,000.00 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ขนย้ายสินค้าและจัดเรียงสินค้าขึ้นรถตามใบสั่งงาน จัดเรียงสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น/ลง จากรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
กำหนดเป้าหมายทางการตลาด วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการค้าที่แม่นยำ
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000.00-35,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
นำเสนอขายสินค้า แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ สามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ถูกต้อ
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000.00-25,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000.00-20,000.00
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ดูแล ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาสินค้า CCTV/IP Camera
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
นำเสนอขายสินค้าหมวด CCTV/IP Camera ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
ตรวจนับสินค้าคงคลัง ดูแลงานด้านเอกสารของงานธุรการคลังสินค้า รับสินค้าเข้าโดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ตัดจ่ายสินค้าออก ติดต่อประสาน
บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.