งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.งานด้านเอกสารต่างๆ ของงานฝ่ายขาย เช่น เปิดบิลขาย ทำใบเสนอราคา ฯ และรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย 2.หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 3.ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย ให้สามารถอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย 2.ทำงานประจำสำนักงาน 3.มีแนวคิดสร้างสรรค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx THB
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ดูแลกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่ถูกมอบหมายให้ กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้าติดตามงาน ให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตราด่วน   อัตราค่าจ้าง : 12,000-40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + คอมมิชชั่นสูง +เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการบริษัท
วันที่ : 27 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
- ดูแลงานบัญชีภายในบริษัท - บันทึกรายรับ-รายจ่าย ผ่านระบบ Express - ควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชีให้กับบริษัท - ตรวจสอบรายการสินค้า บิลซื้อ บิลขาย สินค้า - กระทบยอดแบงค์-กระทบยอด VAT ภาษีหัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท (หรือวุฒิ/ตามประสบการณ์)
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
รับผิดชอบประสานงาน ตรวจสอบรายการสินค้า รายการทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องในงานสนับสนุนงานขายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดึงข้อมูลจากระบบ Data Base มาจัดทำวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ/ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.จัดสินค้าและควบคุมสินค้าเข้า-ออก คลังสินค้า 2.จัดสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3.งานอื่นๆ ตามที่ไ้ด้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1. เสนอขายสินค้า 2. พบลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลลูกค้า 3. โรงงานอุตสาหกรรม ภาคอีสาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,900
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.ทำใบเสนอราคา 2.หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : เมืองสระบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
- ดูแลงานบัญชีภายในบริษัท - บันทึกรายรับ-รายจ่าย ผ่านระบบ Express - ควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชีให้กับบริษัท - ตรวจสอบรายการสินค้า บิลซื้อ บิลขาย สินค้า - กระทบยอดแบงค์-กระทบยอด VAT ภาษีหัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000+
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงปาล์ม กลุ่มโรงยาง และกลุ่มถุงมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป (มีเงินพิเศษทำยอดขายถึงเป้าหมาย 10,000 - 50,000 บาท)
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.จัดทำแผนรายงานการตลาดและติดตามงานทางกลุ่มลูกค้า 2.จัดวิเคราะห์หาสาเหตุและสถานการณ์แข่งขันทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำใบเสนอราคา ทำรายงานการเข้าพบลูกค้า ปฏิบัติงานต่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป (มีเงินพิเศษทำยอดขายถึงเป้าหมาย 10,000 - 50,000 บาท)
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
1.คิดสคริป 2.คิดคอนเท้น 3.วาง story board 4.เทรนของโซเซียล 5.วางแผนงานเป็นระยะยาว 6.เข้าใจการโพสสื่อออนไลน์ และเข้าใจเรื่องของ Social media เช่น Facebook, IG, youtube,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000: ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ***แจ้งเงินเดือนที่ต้องการเข้ามาในการสมัคร
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ผลิตสายพานลำเลียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 325 บาท/วัน ไม่รวม โอที,เบี้ยขยัน และเงินได้พิเศษ
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
หากลุ่มลูกค้าใหม่ ออกหน้างานวิ่งหาลูกค้า ทำยอดขายได้ตามเป้าของบริษัท ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ กำหนดแผนเยี่ยมลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
สวัสดิการ - เงินเดือนประจำ - ประกันสังคม - ค่าคอม - ค่าเสื่อมรถ, ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด) - เที่ยวประจำปี - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท (แล้วแต่ตกลง)
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
คีย์ข้อมูล จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารงานขาย จัดทำรายงานประจำเดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จัดทำเอกสารเสนอราคา เอกสารการขาย ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายผลิต สาขา/ร้านค้า และทีมจัดส่ง ประสานให้กระบวนการซื้อขายราบรื่น เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 12,000-15,000 บาท + คอมมิชชั่นสูง
วันที่ : 28 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
- ตรวจเช็คสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าใช้ และติดตามผลการใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาในการนำไปใช้งานในแต่ละประเภท - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
- ขับรถโฟล์คลิฟต์ - ดูแลเรื่องเบิกจ่ายวัตถุดิบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 325 บาท/วัน ไม่รวม โอที,เบี้ยขยัน และเงินได้พิเศษ
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
คนรุ่นใหม่ ทำงานแบบใหม่ กับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อมาปรับปรุงองค์กรให้ก้าวหน้า และพร้อมทำงานแบบท้าทาย และยืดหยุ่น กล้าคิด กล้าคุย หา solution ใหม่ และกล้ารับผิดชอบพร้อมรับการเปลี่ย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx THB
วันที่ : 25 ม.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.