ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในด้านการซ่อมแซมแม่พิมพ์ และการดำเนินงานของช่างเทคนิค 2. ติดตามงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ใหม่-แม่พิมพ์ซ่อม ทั้งภายนอกและภายใน 3. สรุปผลการลองพิมพ์ ในด้านเครื่
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1.ปรับแต่งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ 2.เปลี่ยนพิมพ์ 3.ซ่อมเครื่องจักร 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบ 5.ดูแลความเรียบร้อยระบบน้ำ ไฟ และอื่นๆ 6.และงานอื่นๆ ท
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1.ตำแหน่ง ช่างปรับฉีด ปรับตั้งเครื่องจักร/ปรับแต่งสินค้า -การขึ้นพิมพ์และตั้งรูลมและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต -ปรับตั้งเครื่องจักร -ล้างสี -ตรวจสอบคุณภาพและชนิดวัตถุดิ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. บริษัทกำลังขยายตลาดลูกค้าใหม่กลุ่มธุรกิจ B2B เช่น เคมีอุตสาหกรรม เคมีทำความสะอาด เคมีอาหาร Modern trade และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกั
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 11 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้าและประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 2 ตรวจสอบสถานะการรับเงินของลูกค้าทั้งเงินสด และเงินโอน พร้อมตัดชำระลูกหนี้ในระ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1) ทำบัญชี รับ-จ่าย 2) ทำบัญชีต้นทุน 3) รับวางบิล และจ่ายเช็ค 4) ออกใบกำกับภาษี และเอกสารสำคัญอื่น 5) จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ 6) สามารถใช้ MS-Office ได้ดี 7) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ควบคุม/ดูแลงานโครงการ - นำเสนอออกแบบ/แก้ไขปรับปรุงโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ในด้านการซ่อมแซมแม่พิมพ์ และการดำเนินงานของช่างเทคนิค 2. ติดตามงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ใหม่-แม่พิมพ์ซ่อม ทั้งภายนอกและภายใน 3. สรุปผลการลองพิมพ์ ในด้านเครื่
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จัดทำใบสั่งซื้อได้ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ติดตามและประสานงานผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และสรรหาสินค้า จัดทำใบเส
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบุคคลกรในทุกกรณี และจัดเตรียมเอกสารที่มีความจำเป็นและต้องการใช้งาน ภายใน-นอกแผนก 2. จัดเตรียมทรัพยากรวัสดุภัณฑ์-อุปกรณ์ ที่มีความต้องการใช้งานภายใน
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ติดตามยอดขาย ประสานงานระหว่างแผนก รายงานผลการติดตามลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ แก้ไขปัญหาของลูกค้าและปัญหาภายใน - คาดการณ์และติดตามยอดขาย วิเคราะห์แก้ไขปัญหา เสนอความคิ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
- ร่วมตรวจสอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการผลิตสินค้าตามข้อกำหนด หาข้อมูล แนวทางแก้ไขและเฝ้าติดตามระหวังปัญหา - ตรวจวัดและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
PM Mold , ซ่อมและแก้ไขแม่พิมพ์ภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และซัพพอร์ตหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 - 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ ดำเนินการซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้กลับสู่การใช้งานปกติ 2. ดำเนินการตรวจสอบชิ้นส่วนสำหรับความเสียหายของแม่พิมพ์และการซ่อมแซม 3. รัน PM Mold หลังจาก Run Production
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 55,000 - 82,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
งาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1. Monitor, maintain attendance & arrange manpower job in each machine operation and motivate team to control discipline and allocation each machine to meet standard manpower for each product operational 2. Manage daily operational for material using, waste & report OEE (Monitoring as KPI) to get output and productivity as management and production planner has been set 3. Daily briefing regarding safety, working productivity & review Efficient workplace 4. Conduct incident, accident & non-con
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 50,000 - 75,000 บาท/เดือน
วันที่ : 2 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.