-มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบบัญชี-การเงินได้
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ผลิตสินค้า ได้ตามspacของลูกค้า 2.ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.งานอื่นๆที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 10-15   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ 2. ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการให้ตรงตามมาตรฐานบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปีและจั
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
-ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือแจ้งหัวหน้างานทราบ -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังทำสุก(การทอด อบ นึ่ง) -ตรวจสอบคุณภาพผล
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
-ควบคุมงาน/ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า งานHigh Risk โรงงานแปรรูปอาหาร เป็นต้น -ทำการจัดพนักงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ2 ตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าหลังการทำสุก การแช่แข็ง
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2.ตรวจเช็คลงบันทึกตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามใบตรวจเช็ค 4.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ 5.ค
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.ปรับปรุงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่รับผิดชอบ 2.จ่ายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ตรวจเช็คงานที่ต้องซ่อมบำรุงแก้ไข 4.ลงบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 5.ติดต่อกับหน่วยงา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
-ควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด -ดำเนินการและนำระบบคุณภาพ HACCP GMP BRC และIFS มาใช้ปฏิบัติ -ดำเน
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
สำรวจสินทรัพย์ในกลุ่มบริษัทฯ ถ่ายภาพสินทรัพย์,นับสต็อคสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
งานบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
-ควบคุมดูแลพนักงานเพื่อวางโปรแกรมทำความสะอาดในlineผลิต และอุปกรณ์การผลิตให้สะอาดอยู่เสมอ ตามมาตรฐานของโรงงาน -งานอื่นใดจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000บาทขึ้นไป
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน lineผลิต รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทำการสร้างอุปกรณ์ตามคำขอของหน่วยงานอื่น
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
จัดทำตารางการทำงานของช่างเทคนิค ทำแผนซ่อมบำรุงประจำปี ,เดือน รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ วางแผนการซ่อมบำรุงของแผนกไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1.กำหนดนโยบาย / การตัดสินใจที่เหมาะสม 2.จัดการเรื่องการประหยัดพลังงานของโรงงาน,จัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานเป็นรายเดือน 3.เป็นผู้นำในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและแหล่งน้
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
- จัดทำเอกสาร และงานการจ่ายค่าจ้างรายเดือนในระบบsapให้พนักงาน กลุ่มบริษัทฯ - จัดทำpay roll - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
-จัดทำข้อมูลพนักงานที่เข้าอยู้หอพักของบริษัทฯ -จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ต้นสังกัดสั่งการ
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
วัตถุประสงค์:ดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพสัตว์โดยกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อลดปัญหาสุขภาพสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อให้คุณภาพของผลผลิตได้การยอม
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.