งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. วางแผนในการออกแบบ บำรุงรักษา และปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 2. วิเคราะห์ผู้ใช้งาน โดยศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis) 3. กำหนดโครงสร้างเนื้อหาและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดวางเมนูและหน้าต่างสำหรับนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เข้าใจง่ายให้ผู้ใช้งาน 4. จัดทำ แบบฟอร์มตัวอย่างการใช้งานระบบ 5. ค้นหาแหล่งอ้างอิงจากที่ต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการออกแบบหน้า UI (User Interface) โดยคำนึงถึงความง่ายต่อการใช้งาน การจัดวางเนื้อหา การเลือกสี และการออกแบบเมนู ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท++ตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1.ติดตั้งระบบเครือข่าย ( Networking)รวมถึงการเชื่อมต่ออึปกรณ์ต่างๆ เช่น Router,Switch,Firewall และ AccessPoint 2.การจัดการคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows,Linux,MacOS รวมถึงการติดตั้งและตั้งค่า Application ในระบบปฏิบัติการ 3.การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น CPU,RAM,Hard Disk และ Card สริมต่างๆ 4.การจัดการฐนข้อมูล,ซอฟต์แวร์เอกสารสำนักงาน,ซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง 5.การเขียน Script ในภาษาต่างๆ เช่น JavaScrip เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ 6.การสร้าง การออกแบบ ผ่าน Navic
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)
วันที่ : 10 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน การเขียนโค้ดด้วยภาษา Javascript,Python เป็นต้น 2. การออกแบบและพัฒนา Web API 3. การจัดฐานข้อมูลในการใช้ SQL-92 ในการทำงานด้านฐานข้อมูล 4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบแอปพลิเคชั่น 5. สร้างและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในการให้บริการแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดการความปลอดภัยของระบบ 6. ทำการทดสอบการทำ Unit Test,Integration Test และตรวจสอบความถูกต้องของฟีเจอร์และระบบก่อนการนำไปใช้งานจริง 7. อัพเดทและปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)
วันที่ : 10 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1.ขอบเขตการทำงาน 1.1 วิเคราะห์การตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้าในหลายช่องทาง เช่น การทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ และเข้าพบลูกค้า เป็นต้น 1.2 การสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์กร 1.3 การสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 1.4 สามารถจัดการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าและเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ 1.5 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการสื่อสารอย่างเหมาะสมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 1.6 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการทำงาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. วางแผนและจัดการโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กําหนด 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Backend ให้เหมาะสมกับความต้องการของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 3. การจัดการและบํารุงรักษาระบบ Backend เพื่อให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. การทดสอบและประเมินคุณภาพของระบบ Backend ที่พัฒนาขึ้น 5. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการใช้ SQL ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล 6. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยมีการตรวจสอบและทดสอบระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและการทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 7. พัฒนาเอกสารทางเทค
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.