-ติดต่อพบลูกค้าภายนอก -จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย -วางแผนงานและบริหารงานยอดขาย -รับนโยบายจากผู้บริหาร
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 มิ.ย. 2564
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 49 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 15 มิ.ย. 2564
เจ้าหน้าที่ขับธุรการ -ขับรถส่งเจ้าหน้าที่,ผู้จัดการไปประชุม ตามสถานที่ต่างๆๆ -ดูแล/ตรวจสอบเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 มิ.ย. 2564
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก - เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก - ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแล
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
ปฎิบัติงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกิจกรรมบำบัด การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและดัดแปลงอุปกรณ์เสริมแ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
-ประจำหอผู้ป่วย Covid -19 -ดูแลผู้ป่วย Covid-19
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2564
- ดูแลรับผิดชอบบูธการแฟ/เครื่องดื่ม - เตรียม, เบิกวัสดุอุปกรณ์, ชงกาแฟ/เครื่องดื่ม - แคชเชียร์
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564
- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564
ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ติดต่อประสารงานการนำเข้า INSPEC รับและบันทึกงานซ่อม ตรวจรับเครื่องจากบริษัท ประสารงานการยืมเครื่องมือแพทย์ บัยทึกกรจำหน่ายออก ควบคุมการจั
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2564
อ่านใบยา จัดยาตามใบสั่งแพทย์ ทำการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จ่ายยาตาม Order แพทย์ รับผิดชอบสินค้าคงคลังให้มีพร้อมใช้ตลอดเวลา ทำรายงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2564
ลงบันทึกบัญชีได้ ทำงานเกี่ยวกับบัญชีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน - รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในอาคาร - เก็บและคัดแยกประเภทขยะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ดูแลหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด - อำนว
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564
-ดูแล Social Media ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น Website , Facebook,Line และสื่ออื่นๆ -จัดทำสื่อโฆษณาคิด Content สำหรับโปรโมทผลิตภัณฑ์และการบริการ -ตอบคำถาม แก้ไข ปัญหาเบื้องต้นในโพสต์และข้อความ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยเป็นไปตามหน้าที่ตามที่มาตรฐาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2564
- ด้านบัญชี ,การบริหารสำนักงาน, IT ,บุคคล - การทำ Presentation - ติดต่อประสานงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 มิ.ย. 2564
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2564
1.ดูแลระบบ IT โรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลชลเวช
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 มิ.ย. 2564
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี, บางเสาธง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 มิ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.