งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลและงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 49 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่ขับธุรการ -ขับรถส่งเจ้าหน้าที่,ผู้จัดการไปประชุม ตามสถานที่ต่างๆๆ -ดูแล/ตรวจสอบเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บางปะกง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก - เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก - ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแล
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ปฎิบัติงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกิจกรรมบำบัด การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและดัดแปลงอุปกรณ์เสริมแ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่การตลาด -วางแผนติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -พบลูกค้า ดูแลลูกค้ากลุ่มโรงเรียน,สถานศึกษา -จัดทำ Seasonal Promotion,Co-promotion -จัดกิจกรรมภายใน (ส่งเสริม Promotion) และกิจกรรมภายนอ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- วางแผนการตรวจสอบภายในองค์กร - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 15 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ขับรถให้ยานยนต์ธุรการของโรงพยาบาล -ดูแล/ตรวจสอบเช็คสภาพรถและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้ -พนักงานขับรถโรงพยาบาล ขับรถรับ-ส่งคนไข้ โรงพยาบาลและดูแลความพร้อมใช้ของรถ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ลงบันทึกบัญชีได้ ทำงานเกี่ยวกับบัญชีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน - รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในอาคาร - เก็บและคัดแยกประเภทขยะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ดูแลหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด - อำนว
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ดูแล Social Media ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น Website , Facebook,Line และสื่ออื่นๆ -จัดทำสื่อโฆษณาคิด Content สำหรับโปรโมทผลิตภัณฑ์และการบริการ -ตอบคำถาม แก้ไข ปัญหาเบื้องต้นในโพสต์และข้อความ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-จัดซื้อจัดหายา/เวชภัณฑ์ ที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามข้อบ่งชี้, ทันเวลา ที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ -สรรหาผู้ขายที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ การคัดเลือก / ประเมินผู้ข
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยเป็นไปตามหน้าที่ตามที่มาตรฐาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
1.ดูแลระบบ IT โรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลชลเวช
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ขับรถเอกซเรย์ ประเภทรถ 6ล้อ -บำรุง ดูแล รักษา รถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -อื่น ๆ ตามคำสั่งงานของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 1.ควบคุมดูแลงานในแผนกทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย งานด้านการสรรหาว่าจ้าง ควบคุมและตรวจสอบงานในด้านค่าจ้าง/เงินเดือน การจัดทำรายงาน ดูแลสวัสดิการให้พนัก
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
งาน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
- รับผิดชอบงานด้านเอกซ์เรย์ เตรียมความพร้อมเครื่องมือในการตรวจ
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.