งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เขียนแบบงานโครงสร้างเครื่องจักร เบิก-จ่าย Drawing ติดตามการปฏิบัติงานการผลิต ตรวจสอบการผลิต ตาม Drawing
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ดูแลควบคุมการผลิตเครื่องจักร ตั้งแต่ การออกแบบเครื่องจักร การวางแผนการปฏิบัติงาน จนถึง การติดตั้งเครื่องจัการแล้วเสร็จ
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- รับสินค้าเข้าเมื่อ Sup มาส่ง - จ่ายสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามใบเบิก รวมถึงการจัดสินค้าเมื่อมีลูกค้ามารับสินค้า - จัดสินค้าเข้าชั้นเก็บ - แพ็คสินค้า
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายเดือน ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1.เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทำเอกสารทางการเงิน บันทึกบัญชี ตรวจสอบยอดเงินโอน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 2.เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จัดทำและตรวจสอบต้นทุนสินค้าในและต่างประเทศ ฯลฯ
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความเหมาะสม
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นำเสนอการขายสินค้าของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ควบคุมงานผลิตโรงหล่อเม็ดเหล็ก และงานซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ควบคุมต้นทุนการผลิต - กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน - วางแผนพัฒนาพนักงาน - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.