ประกาศรับสมัครงาน Dyna Fluid Co., Ltd.
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ขาย/นำเสนอเครื่องวัดคุณภาพน้ำ ระบบกรองน้ำประเภทต่างๆ เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ และสินค้าอื่นๆที่ใช้ในระบบน้ำเสีย ให้แก่หน่วยงานเอกชน และ ราชการ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ดูแลลูกค้าหลังการขายในด้านการให้คำแนะนำเทคนิกการควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสม พร้อมร่วมมือทำงานกับฝ่ายบริการในการดูแลลูกค้าเป็นประจำโดยการออกหน้างานเพื่อติดตามผลและการประสานงานกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการทำรายงานต่างๆ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง มีค่าตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น โบนัส , ประกันสุขภาพ เป็นต้น
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
1. จัดทำสรุปภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน 2. วางแผน ติดตาม และประสานงานกับลูกค้า เพื่อทำรายการวางบิลและสรุปตารางรับเช็ค รับโอนเงินจากลูกค้า 3. วางแผนการทำงานของ พนง.ส่งเอกสาร รายวัน รายสัปดาห์ 4. จัดทำรายการชำระเงินโอนต่างประเทศ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ให้บริการแก่ลูกค้าต่างๆ วิเคราะห์น้ำ ตรวจสอบระบบการทำงาน-เครื่องมือวิเคราะห์ และ ให้คำแนะนำต่างๆในด้านการใช้งานของสินค้า
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
นำเสนอสารเคมี และ ระบบปรับสภาพน้ำ และสินค้าอื่นๆที่บริษัทมอบหมาย ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และ ส่วนราชการ รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิคและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ออกแบบ ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งระบบ ปั้มเติมสารเคมีต่างๆ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
นำเสนอและขายสินค้าเกี่ยวกับการปรับสภาพน้ำใช้ หรือน้ำเสีย พร้อมคำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีบำบัด คุณภาพน้ำ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านเทคนิกการควบคุมคุณภาพน้ำให้ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบควบคุมงานติดต้ังระบบกรองน้ำ , ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง มีค่าตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น โบนัส , ประกันสุขภาพ เป็นต้น
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
นำเสนอสินค้าทางด้านสารเคมี / ระบบบำบัดน้ำดี / น้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม / อาคาร
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นจากการขาย)
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ออกแบบระบบน้ำอุตสาหกรรม และ ระบบน้ำเสีย และทำการควบคุมการติดตั้ง ทดสอบการเดินระบบ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบงานติดต้ังเครื่องกรองน้ำ , ระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง มีค่าตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น โบนัส , ประกันสุขภาพ เป็นต้น
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
หน้าที่ติดต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายใหม่ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ วัตถุประสงค์เพื่อทำการนัดหมายให้ฝ่ายขายเข้านำเสนอรายละเอียดสินค้า
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ตกลง (มีโบนัส หรือ Incentive ตามผลงาน)
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล รายละเอียดสินค้าของบริษัท แก่ลูกค้า รวมทั้งการอบรม แนะนำ และปรับปรุงแก้ไข รวมถึง การให้บริการ เครื่องตรวจวัด และระบบที่เกี่ยวข้อง
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบงานควบคุมโครงการติดต้ังระบบน้ำ , ไฟฟ้า , เครื่องจักรต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้รับเหมารายย่อย และ ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงทีมงานเจ้าของโครงการ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ตกลง (มีโบนัส หรือ Incentive ตามผลงาน)
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนก โดยทำหน้าที่ พิมพ์เอกสาร , เรียงจัดเก็บเอกสาร , ส่งข้อมูล รวมถึงรับเรื่องและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
ส่งของโดยมอเตอร์ไซด์ และ รถยนต์ เป็นผู้ช่วยช่าง ช่วยงานทั่วไปในสำนักงาน
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดซื้อ สินค้าประเภทอุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมือด้านช่าง โดยคัดเลือก Supplier ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถประเมินผลงานผู้ขายได้
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบงานเขียนแบบด้านทุกประเภท รวมถึงงานโครงสร้างอาคาร , งานไฟฟ้า , งานระบบต่างๆ
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามแต่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน Dyna Fluid Co., Ltd.
รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำให้ได้ตามเป้าหมาย
Dyna Fluid Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง มีค่าตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น โบนัส , ประกันสุขภาพ เป็นต้น
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.